Veurganger Klaas van der Kamp
Veurganger Klaas van der Kamp Foto: De Bron IJsselmuiden

Karkdienst in streektoal

zondag 2 oktober 2022 9:30

Op zondag 2 oktober a.s. is iedereen welkom in De Bron te IJsselmuiden. Hier begint om 9.30 uur een kerkdienst in streektaal met classispredikant ds Klaas van der Kamp als veurganger. Hij wordt onder andere bijgestaan door de oldelink van dienst, een veurlezer, een örgelist. Hopelijk kan eerst gezegd worden: “Moai da’j dr bin”.

Liturgie

De liturgie is als volgt: Zingen: “De skadoew van God”, Stille ween, Vertrouwn en groetn, Zingen: “Vrede van de Iesselkaant”, “Hengeln noar wie we bin”, Zingen: “Licht det oons anstöt”, Biddn, Schriftlezing, Lukas 5: 1-11, Zingen: “Leven fan de wind”, Prakkezoasie: ‘Ie mun fissn, aj wat wölln fangn’, Zingen: “Jezus die laangs ut water leup”, Beliedenis van ut geleuf, Zingen: “As ik opmark oe wonders”, Veurbeden , Zakkien, Zegen.

Tot slot

En dan ten slotte zingen: “Goa met God en IJ zal bi’j oe ween, bi’j oe ween op al oe wegen; met sien road en troost en zegen. Goa met God en IJ zal bi’j oe ween. Goa met God en IJ zal bi’j oe ween, tot wi’j weer mekaar ontmoeten; in zien naam mekaar begroeten. Goa met God en IJ zal met oe ween.”