Senioren welkom!

dinsdag 29 november 2022 14:30 t/m 0:00

Vergadering Cluster Ouderen.

U wordt uitegnodigd voor een vrij toegankelijke vergadering. Op de agenda onder meer: Hindernissen op de weg – Depressie bij senioren – Verslavingsproblematiek.

Het cluster Ouderen, onderdeel van de  Adviesraad Sociaal Domein,  zet zich in voor de collectieve belangen van senioren in de gemeente Kampen.. Senioren die afhankelijk zijn van zorg van derden vragen om extra aandacht bij de vaststelling van het gemeentelijk beleid.

Contactpersoon Cluster Ouderen, Theo Kansen, 06 – 30 62 51 18