Afbeelding
Foto: Pixabay

Avond over zorg in de laatste levensfase

woensdag 18 mei 2022 19:30

KAMPEN – Iemand die in de laatste levensfase verkeert heeft soms extra zorg en aandacht nodig. De vraag is welke zorg er dan beschikbaar is. Op woensdag 18 mei wordt daar in de bibliotheek verder over gesproken. Na een korte film vertellen medewerkers vanuit thuiszorg, vrijwilligerswerk, geestelijke verzorging en het hospice over hun visie op de laatste levensfase en wat voor zorg er mogelijk is. 

Na een korte inleiding over palliatieve zorg Daphne de Roode, coördinator van het netwerk, wordt een documentaire van Bureau MORBidee vertoond. Daarna vertelt Riëtte Dankelman, coördinator informele zorg bij Zwolle Doet!, over de ondersteuning door vrijwilligers in de laatste levensfase thuis. Vervolgens vertelt Lia Heldoorn van de palliatieve unit van IJsselheem in Kampen over het verblijf in een hospice. Berthe van Boven van Icare vertelt over de vormen en mogelijkheden van professionele zorg en ondersteuning door de thuiszorg. De mogelijkheden voor geestelijke verzorging thuis worden toegelicht door Carolien Riemersma. 

Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg 

De avond is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg. De werkgroep werkt aan verbinding tussen organisaties op het gebied van palliatieve zorg, sterven en rouw. En ook tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. De betrokkenen willen het levenseinde zichtbaar en bespreekbaar maken. En mensen vertellen over palliatieve zorg en de mogelijkheden hierin. 

De avond begint om 19:30 uur. De toegang is gratis. Ticket reserveren via www.bibliotheekkampen.nl/agenda.