Gebedssamenkomst in het koor van de Bovenkerk (Kampen).
Gebedssamenkomst in het koor van de Bovenkerk (Kampen). Foto: Kerken in Kampen

Ochtendgebed

woensdag 6 december 8:30 - 9:00

Iedere woensdagochtend houden we met verschillende voorgangers en bezoekers uit verschillende kerken een ochtendgebed in de Bovenkerk. Elke dienst wordt geleid door een andere voorganger met muzikale begeleiding van onze vaste organist Gerwin van der Plaats.
We beginnen om half negen uur en we komen ongeveer een half uur samen waarna er binnen of buiten nog mogelijkheid is voor koffie en een praatje.
We zingen twee liederen, luisteren naar bijbelgedeeltes bidden samen in stilte en vrij. Samen spreken we de zegen voor elkaar en onze stad uit. Iedereen is van harte welkom in het koor van de Bovenkerk, de plaats waar eeuwenlang gelovigen zijn samengekomen.

Locatie