Afbeelding
Foto: aangeleverd

CultuurZIEN volgt Kamper families in internationale handel

zaterdag 4 februari 2023 14:00

KAMPEN - Op vijf zaterdagmiddagen in februari en maart volgt cultuurZIEN Kamper families in de internationale handel. Vanaf de Hanzetijd gaat het via de VOC en de WIC naar de 19e eeuw. Met deze cursus wordt het jaarthema ‘Hanze’ verbonden met het landelijke jaarthema ‘afschaffing slavernij’. 

Veranderend perspectief op Oost en West: 4 februari 
Varen naar de oost of de west. In de Hanzetijd was het duidelijk wat hiermee werd bedoeld: naar de oost was de Oostzee en naar de west was richting Frankrijk, Portugal en Spanje. Hoe werkte het Hanze handelssysteem en waarin onderscheidde het zich van andere handelsnetwerken? Rond 1600 verschuift de betekenis van oost en west. Vanaf toen was varen naar de oost naar Indie en varen naar de west naar Amerika.

Familie Kuynretorff, reders in Hanzetijd: 11 februari
De familie Kuynretorff behoorde tot de rijke redersfamilies in het Kamper hanzenetwerk. Al in de 15e eeuw treffen wij hen in de handel aan. Een eeuw later vestigden zij een handelshuis in Lissabon. Tijdens de Tachtigjarige oorlog raakte het handelshuis in de problemen. Hoe liep dit af?

Familie Hudde, op het snijvlak van Hanze en VOC: 18 februari
In de loop van de 16e eeuw verruilde de familie Hudde Kampen voor Amsterdam. Het bleek een goede keuze. In Amsterdam waren zij begin 17e eeuw betrokken bij de oprichting van de VOC. Ook vestigde zich een familielid in Nieuw Amsterdam, nu New York.  

Familie De Winter en de WIC: 11 maart
De De Winters waren een millitaire familie uit Brandenburg. In het midden van de 18e eeuw kwamen zij in Kampen terecht. In 1773 vertrok het gehele gezin van Johann Christoph de Winter naar ‘’de West’’, naar Zuid-Amerika. Zoon Jan Willem, de latere beroemde admiraal, was toen pas 12 jaar oud.  

De la Sablonière, Schulz en Van der Upwich, Kamper families in de koloniën: 18 maart
In de loop van de 18e eeuw vertrokken steeds meer Kampenaren naar de koloniën om daar hun geluk te beproeven. Wie een plantage bezat, stelde een directeur aan en vestigde zich weer in Nederland. Maar zo goed verging het niet Iedereen.
Als het mogelijk is, wordt een lezing gecombineerd met een wandeling. Op dit moment wordt nog gezocht naar passende locaties. De deelnamekosten voor vijf zaterdagmiddagen bedragen € 100. Inschrijven per onderwerp is ook mogelijk, voor € 25 per middag. Aanmelden via kunst@cultuurzien.nl of bel met (038)331 10 24.