Afbeelding
Pixabay

STAND VAN ZAKEN TASKFORCE?

Algemeen

In de commissie Inwoners vroeg Piet Bergstra, namens Gemeente Belang Kampen naar de resultaten van de Taskforce Zorgelijke Zorgaanbieders. Deze Taskforce is inmiddels een maand of zeven onderweg maar er is nog geen enkele informatie met de raad gedeeld. “Een raadslid heeft een controlerende taak. Maar als je geen informatie hebt, kun je ook niets controleren. Zo kunnen wij onze taak niet uitvoeren”. Hij stelde voor om spoedig mogelijk de commissie op de hoogte te brengen over de stand van zaken tot nu toe. Wethouder Van der Sluis zegde toe de commissie binnenkort bij te praten. Dat is goed want we hebben nog heel veel vragen waar wij een antwoord op willen.