Eikenprocessierups
Eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups

Algemeen

KAMPEN - De gemeente start deze maand met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Dit gebeurt door een biologisch bestrijdingsmiddel met zogenoemde ‘nematoden’, bestaande uit minuscuul kleine aaltjes. Deze parasieten zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.

Deze aaltjes worden met een vernevelend apparaat in de kronen van de bomen geblazen. De parasieten kunnen niet tegen daglicht (UV licht) daarom is de bestrijding tussen 20.00 uur en 7.00 uur. Het grote voordeel van deze methode is dat de rups dan geen overlast kan veroorzaken door de brandharen en dat andere kwetsbare of beschermde soorten op dat moment nog niet aanwezig zijn, waardoor deze niet worden gedood. De geselecteerde eiken worden in een periode van 4-6 weken tweemaal bespoten.De nematoden zijn onschadelijk voor mens en dier en hebben alleen effect op ‘soft body’ insecten, zoals de eikenprocessierups. Nematoden zijn toegestaan door het ministerie van LNV.

Uitvoering werkzaamheden

Op het moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd, is het mogelijk dat omwonenden kort overlast van geluid en licht ervaren. Doordat de bomennevelspuit continu doorrijdt, is deze eventuele overlast van zeer korte duur. Mogelijk is een licht zoemend geluid van de nevelspuit hoorbaar.

De preventieve bestrijding met nematoden is niet schadelijk voor mens, plant en dier. Wel adviseren wij u tijdens de werkzaamheden niet onder de nevel door te wandelen en te fietsen om uw kleding schoon te houden.

Het spuiten gebeurt op gemeentelijk grondgebied waar de rups daadwerkelijk zit en veel overlast kan veroorzaken. Daarbij valt te denken aan stads- en dorpskernen, de omgeving van sportterreinen en paden en routes met veel passanten. Na twee weken wordt een tweede bestrijdingsronde uitgevoerd. Door het preventieve spuiten wordt gemiddeld tachtig procent van de plaag gereduceerd.

Locaties preventieve bestrijding

Bergweg (voetbalvelden IJVV) Grafhorsterweg (hondenclub, tennisbaan, Pieter Zandt school)
Oosterlandenweg (gehele weg)
Oosterholteseweg 11 (bij sporthal)
Hagedoornweg (vooraan vanaf Wezenberg transport aan de rechterkant)
De Belten
Zuideinde-oost (vanaf de Wittesteinsallee tot Zuideinde oost 7)
Flevoweg (vanaf rotonde Europa-allee tot vmbo school VIA)
Bovenbroeksweg (ingang begraafplaats)
Omloop (aan de Kamperstraatweg zijde)
Eikenstraat

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Thaumetopoea Processionea heet het beestje. Het is de larve van een onopvallende nachtvlinder die tussen eind juli en begin september in de toppen van eikenbomen pakketjes met eitjes legt.

De eitjes kunnen goed tegen vorst en komen in april, begin mei uit. De dieren heten eikenprocessierups, omdat ze dol zijn op eikenblaadjes én omdat ze zich als het ware in een soort polonaise, een processie, voortbewegen. Deze rupsen komen dus in april tot en met juli voor in eikenbomen in een groot deel van Nederland. De brandharen van deze rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag en geïrriteerde ogen of luchtwegen.