Afbeelding

Raadspraat D66: Voor ambitieus beleid met effect

· leestijd 1 minuut Algemeen

?D66 is een partij die problemen wil oplossen. Pragmatisch heet dat. Dus niet zomaar wat druk in de weer, maar maatregelen nemen die echte problemen aanpakken en dat ook nog eens efficiënt doen. Zonder verspilling.

Onlangs bespraken we in de Commissie Inwoners het Plan van Aanpak armoedebestrijding van het college. De D66-fractie was erg teleurgesteld over dit plan. Wij verwachtten een college dat kon aangeven hoe de armoedeproblematiek in Kampen eruit ziet, waar ze iets aan wilden doen en hoe zij dit zo efficiënt mogelijk denken te bereiken. Dat was niet het geval.

Maar liefst drie jaar geleden schreef de gemeentelijke Rekenkamer al dat het armoedebeleid in Kampen niet goed is. Volgens de Rekenkamer is Kampen wel druk in de weer, maar heeft de gemeente geen beeld over hoe zinvol de maatregelen zijn en of minima echt geholpen worden. De Rekenkamer kwam met de aanbeveling om meetbare doelen op te stellen, die te monitoren en daarop het beleid telkens bij te stellen. Kom met een visie op armoedebeleid. Het college nam die aanbevelingen over en zette het als uitgangspunt in het coalitieprogramma.

Nu, drie jaar na dit rekenkamerrapport komt het college met een plan van aanpak dat weinig meer is dan een opsomming van de bestaande maatregelen, meedeelt dat het budget volledig wordt gebruikt en concludeert dat het aanbod voldoende is, maar bekendheid beter kan. En dat alles zonder enige onderbouwing. Het plan gaat vooral over de middelen, niet over minima. Tijdens de commissievergadering heeft D66 het voortouw genomen om duidelijk te maken dat dit niet de basis kan zijn voor goed beleid en dat toezeggingen aan de raad over de aanpak van armoedebeleid dienen te worden gerespecteerd. Het gepresenteerde armoedeplan is onvoldoende.

D66 kreeg raadsbrede bijval. In het daaropvolgende debat kon de wethouder niet goed duidelijk maken of hij eerdere toezeggingen over het armoedebeleid en de afspraken met de coalitiepartijen kon opvolgen. Een zesje was volgens hem ook voldoende. Uiteindelijk zegde de wethouder toe met een nieuw plan van aanpak te komen dat wel aan die beloftes tegemoet komt.

D66 vindt het belangrijk dat een gemeente eerst denkt en dan doet. Maar dan wel met ambitie. En geen zesje, maar toch minimaal een acht. De middelen voor armoedebeleid zijn te beperkt om zo maar wat te doen. Wij willen effect zien.? Wil je ook meedoen of meedenken over pragmatische, liberale, ambitieuze politiek in Kampen, kom dan naar de informele Meet & Greet met de D66-fractie op donderdag 8 oktober van 20.00 tot 21.00 uur in 'Proeflokaal De Stomme van Campen. Iedereen is welkom en aanmelding is niet nodig.?