Afbeelding

College bekrachtigt update Handboek Kamper Kompas

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft het Handboek Kamper Kompas op enkele punten aangepast en bekrachtigd. Zo zijn de taken en bevoegdheden van de zogenoemde Verkenner en Gids nader beschreven en is het hoofdstuk 'De Levende Sociale Kaart' toegevoegd.

Als antwoord op de komst van de nieuwe zorgtaken ontwikkelde de gemeente Kampen samen met betrokken partijen en inwoners het Kamper Kompas. Het Kamper Kompas beschrijft hoe de gemeente en inwoners samen de toegang, zorg en ondersteuning gaan organiseren voor mensen die dat nodig hebben. Het gaat dan over ondersteuning aan inwoners op het gebied van jeugdhulp, Wmo en werk. Om dat in 2017 geregeld te hebben is er het Handboek Kamper Kompas waarin beschreven staat hoe de gemeente dit wil organiseren en welke spelregels gehanteerd worden.

Net als bij het tot stand komen van het Kamper Kompas wordt ook het handboek samen met zorgorganisaties, partners en inwoners geschreven. Omdat er elke dag geleerd wordt, moet het handboek regelmatig aangepast worden. Nadat zorgorganisaties en inwoners op 28 mei 2015 tijdens een werkatelier instemden met een aantal aanvullingen en aanpassingen van het handboek, heeft het college deze aanvullingen en aanpassingen bekrachtigd.

Er zijn enkele zaken aangepast: De taken en bevoegdheden van de Verkenner en Gids zijn nader beschreven. De Verkenner bepaalt in samenspraak met de inwoner welke ondersteuning nodig is. De Gids ondersteunt de inwoner bij complexe zorgvragen. Daarnaast zijn de rol en de mogelijkheden voor de verschillende soorten signaleerders uitgewerkt. Een signaleerder kan iedereen zijn die ziet dat een inwoner hulp nodig heeft om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het hoofdstuk ?Levende Sociale Kaart' is toegevoegd. Dit is een werkwijze waarbij iedereen die betrokken is in het sociaal domein kennis en ervaring uitwisselt. Tot slot zijn de spelregels van het Kamper Kompas opgenomen. Sinds het vaststellen van het Kamper Kompas zijn er veel nieuwe mensen betrokken geraakt. Met de spelregels kunnen zij op korte termijn op de Kamper manier meebouwen en meewerken aan het sociaal domein.

Het Handboek Kamper Kompas is in eerste instantie bedoeld voor de gemeente, zorginstellingen en inwonervertegenwoordigers, maar is voor iedereen te vinden op www.kampen.nl/kamperkompas.