Afbeelding

Mister M: De touwtjes van Isala

· leestijd 2 minuten Algemeen

De IJssel. De mooiste rivier van Nederland. Een jonge rivier maar toch al met een flinke staat van dienst. Een geschiedenis waarin je veilig kunt duiken, in tegenstelling tot het water zelf. Waarschijnlijk hebben de Romeinen de kiem gelegd voor het ontstaan van de Isala, een oude naam voor onze IJssel. In de Hanzetijd bewees de rivier zich als levensader voor onze veste Campen. En nog steeds wordt de waterweg geroemd en geprezen. Maar heden hangt de IJssel als een strop om de nek van Kampen.

Volgens onderzoekers (en die hebben altijd gelijk toch?) gaat de IJssel overstromen in de toekomst. Niets nieuws onder de zon, zou Prediker zeggen. Net als menige Kampenaar die de IJsselkade al eens onder water heeft zien staan. En vervolgens enthousiast lid is geworden van de Hoogwaterbrigade die met waterkeringen de binnenstad beschermt. Avontuurlijk vrijwilligerswerk voor een goed doel, heet dat. Maar de IJssel zou serieus de toenemende waterafvoer niet meer kunnen behappen in de nabije toekomst, wordt ons aangezegd door de wetenschappers. Zij kunnen in de toekomst kijken en haarfijn de huidige klimaatontwikkelingen analyseren. Evenals geleerde meteorologen die het weer tot op bijna de minuut kunnen voorspellen ? totdat je doorregend thuis komt van je wandel- of fietstocht want Buienradar had je nog een half uur meer tijd gegeven.

Menig bestuurder schrok zich het apelazarus van de onheilsvoorspelling over de waterafvoer van de rivieren en maakt zich ernstig zorgen om Neerlands ingezetenen. Het welzijn van haar burgers is natuurlijk altijd het eerste belang dat leeft in de hoofden van politici, ongeacht op welke bestuurslaag. Daarom werd het ambitieuze plan Ruimte voor de Rivier gefabriceerd en uitgerold om de burger te vrijwaren van doorweekt schoeisel of erger. Boze tongen beweren dat het ook een welkom werkgelegenheidsproject was en grote kans had tevens prestigeverhogend te kunnen scoren. Menig prominent Kamper bestuurder, destijds zelfs in de Tweede Kamer vertegenwoordigd, ging daarin mee. In een democratie moeten dan wel vertegenwoordigingen als Kamer en gemeenteraad overtuigd worden maar daarvoor kunnen genoeg verhalen, onderzoeken en achterkamertjes opgevoerd worden. Het resultaat is dat er langs de IJssel veel natuur is vernietigd en diverse prestigeprojecten zijn opgezet en uitgevoerd.

IJsseldrama

Als één van de laatste plaatsen langs de IJssel is Kampen aan de beurt binnen het project Ruimte voor de Rivier. In dat kader wordt nu het Reevegebied overhoop gehaald en vernietigd. Maar de blinde prestigedrang op bestuursniveau is veel breder, speelt al veel langer en omvat veel meer. Feitelijk begon het al met de aanleg van, en de lobby voor, de Hanzelijn, die volledig buiten de stad ligt en moeizaam draait. De vogels en ander, al dan niet wild, gedierte moeten lijdzaam toezien hoe hun leefgebied wordt geminimaliseerd. De koeien worden zelfs het water ingedreven. Met al dat water en zand in overvloed wordt Kampen wel een paradijs voor kinderen waar Speelstad Oranje niet tegenop kan. Net als onze natuur moet ook de IJssel haar afbraak of gedwongen sturing lijdzaam ondergaan. Wij denken de schepping wel naar onze hand te zetten. De bevende aardbodem in Groningen bewijst echter dat de natuur toch altijd het laatste woord houdt. Hoe zal de IJssel ons gaan verrassen? Wie trekt er aan de touwtjes? De natuur, en daarmee een prettige en gezonde leefomgeving, hangt in Kampen in ieder geval aan een zijden draad.

Mister M

IJsselplezier

Contact: Krabbels@MrM.nl

Of (archief in eigen beheer):

http://www.Facebook.com/gekrabbel