Stichting de kleine beurs geeft kleding weg via voedselbank...

Algemeen

Stichting de kleine beurs heeft bonnen aan de voedsel gegeven.
Met die bonnen kunnen mensen die bij de voedselbank lopen bij Stichting de kleine beurs gratis
kleding ophalen.
Bij inlevering van die bon mogen de mensen 3 kleding stukken uitzoeken.

Stichting de kleine beurs is gelegen aan de Energiestraat 31 8263 AG te kampen

Graag tot ziens bij Stichting de kleine beurs.