GroenLinks Kampen opent een meldpunt voor overlast rond de jaarwisseling.

Algemeen


GroenLinks zet zich in voor een vrolijke en feestelijke jaarwisseling, zonder overlast en zonder slachtoffers.
Edwin Burgman: "Kampen heeft een sterke traditie in het carbidschieten. Daar is niets mis mee, zolang er veilig geschoten wordt en de overlast beperkt blijft.
Over de vuren is GroenLinks al jaren kritisch, vanwege de milieuoverlast en de andere schade. Een handjevol mensen zorgt elk jaar weer voor tienduizenden euro's aan kosten. Die rekening komt terecht bij alle burgers van onze gemeente. "
Schade, overlast en gevaarlijke situaties door vuurwerk, carbid of vuren kunnen gemeld worden bij info@groenlinkskampen.nl. Op basis van de meldingen brengt GroenLinks de ervaringen in kaart. Op plekken waar veel overlast is, zal GroenLinks Kampen de gemeente adviseren om volgend jaar bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones in te stellen of andere afspraken te maken. Klachten over vuurwerk kunnen daarnaast ook gemeld worden bij het landelijke meldpunt, vuurwerkoverlast.nl.
Beide meldpunten zijn niet bedoeld voor acuut onveilige situaties. Die moeten rechtstreeks gemeld worden bij de politie (0900-8844) of de gemeente (14 038).