Afbeelding
Pedro Sluiter

Advocaat Hoeben Metalen: alle lof voor oplossing gemeente

Algemeen

(door Michiel Satink)

KAMPEN ? Een door de gemeente Kampen opgelegde dwangsom wegens het zonder vergunning slopen van schepen hoeft door metaalbedrijf Hoeben niet betaald te worden, meldde de gemeente. Het bedrijf beschikt inmiddels over de juiste vergunningen. De advocaat van de onderneming stelt vraagtekens bij de werkwijze van de handhavers van de provincie.

De Nachtwacht, de Broadway en de Ferntrans lagen in de Zuiderzeehaven aan de Olsokade, gereed om door Hoeben ? onder de naam RDM Kampen ? gesloopt te worden. Tot de provincie Overijssel daar een stokje voor stak. De vergunning die Hoeben heeft, zou het slopen van schepen niet toelaten. Het bedrijf meende dat dit binnen de voorschriften viel, maar verloor een bezwaarprocedure. Advocaat Sybrand Maakal geeft toe dat alleen de Nachtwacht niet naar Kampen gesleept had moeten worden. ?Voor de rest was het een storm in een glas water.? In Nederland zijn maar drie locaties te vinden waar binnenvaartschepen gesloopt mogen worden. Hier in de regio was nog niet zo'n bedrijf. Hoeben investeerde flink. ?Ze geven inmiddels rondleidingen aan belangstellenden?, geeft Maakal aan. ?De handhavers van de provincie opereerden met de botte bijl. Ze hebben geen oog voor de belangen van ondernemers.?

Het bleek een procedurekwestie. De kwestie werd aanvankelijk in goed overleg afgewikkeld. Tot de provincie bij de Raad van State een zaak verloor over stikstofemissies. Vervolgens werd gekeken wat dat betekende voor alle bedrijven op de Zuiderzeehaven. In het geval van Hoeben bleek niets aan de hand. Maar het kwaad was al geschied. ?Hoeben heeft zo maanden niet kunnen slopen.? Ambtenaren gaven aan dat de papieren niet in orde waren en dat ze gedwongen waren te handhaven. ?Ook als dat de ondergang van een bedrijf inhoudt, vroeg ik ze. Klanten lopen weg als ze lezen dat ze hun schip hier niet kwijt kunnen.? Een ondergang van Hoeben is nooit aan de orde geweest, zegt Maakal. Burgemeester Bort Koelewijn geeft aan dat er sprake was van een kennisachterstand. In Overijssel is geen ervaring met een dergelijk bedrijf. De gemeente pakte op 1 januari de draad op, omdat het sinds die datum bevoegd gezag is op dit gebied. Samen met ambtenaren van de provincie werd de zaak tegen het licht gehouden en kon alsnog de juiste vergunning afgegeven worden.

Hoeben is inmiddels volop bezig met de sloop van schepen, zegt Maakal. ?Alle lof voor de gemeente Kampen.? Proceskosten kreeg het bedrijf echter niet vergoed. Als de ondernemer vindt dat de provincie of gemeente de beslissing tot het aanzeggen van een dwangsom nooit had mogen maken, kan het een procedure aanspannen om zo alsnog een vergoeding voor gemaakte kosten en gedorven inkomsten te eisen. Maakal denkt niet dat het bedrijf die stap zal zetten. ?Er is Hoeben alles aan gelegen een goede relatie met de gemeente te hebben. Dit is eind goed, al goed.?

Extra: Sloop binnenvaartschepen

Enkelwandige binnenvaarttankers moeten vervangen worden door schepen met een dubbele wand. Op dit moment zijn nog veel oude, enkelwandige tankerschepen in de vaart. Veel daarvan zal gesloopt moeten worden. Hoeben Metalen hoopt, onder de naam RDM Kampen, een deel van die bulk op te vangen. Het bedrijf heeft daarvoor speciale lekdichte vloeren op haar terrein aangelegd.

Hoeben/RDM was al begonnen met de sloop van de binnenvaarttankers Broadway, Ferntrans en Nachtwacht tot het een last onder dwangsom kreeg opgelegd. Het gaat om tankers van circa 80 meter lengte uit eind jaren '50, begin jaren '60. Ze zijn inmiddels gesloopt.