Veilig Thuis IJsselland van start

Algemeen

REGIO - Veilig Thuis IJsselland is met ingang van januari de plek waar mensen terechtkunnen om huiselijk geweld of vermoedens daarvan te melden. Ook kunnen ze er terecht met vragen omtrent dit thema.

In de regio IJsselland bestaan op dit moment twee verschillende meldpunten; het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) vanuit Kadera aanpak huiselijk geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Overijssel. Met ingang van volgend jaar wordt er dus een nieuw meldpunt gevormd.

Jaarlijks worden in Nederland tussen de 200.000 en 230.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zijn er jaarlijks een miljoen slachtoffers van lichtere vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder huiselijk geweld valt niet alleen lichamelijk geweld, maar ook geestelijk geweld en lichamelijke en geestelijke verwaarlozing, seksueel misbruik, het onthouden van zorg en financiële uitbuiting. Bij huiselijk geweld en kindermishandeling is er altijd sprake van een afhankelijkheidsrelatie.