Afbeelding

Raadspraat: De SP, verkiezingen en 2015

Algemeen

Raadspraat door Bruno Karel van GBK.

?GBK had deze bijdrage al nagenoeg klaar, ware het niet dat het verloop van de raadsvergadering van vorige week donderdagavond roet in het eten gooide. Die vergadering op zich natuurlijk niet, maar wel de dictatoriale wijze van handelen van de SP-fractie. Op een ongelofelijke manier werden raad en college weggezet door de fractie van de SP door zich zo op te stellen als nu werd gedaan. Discussie was feitelijk onmogelijk en dat wilde men kennelijk ook niet.

Een partij die zich profileert als 100 procent sociaal, heeft zich niet als zodanig gemanifesteerd en zij heeft niet binnen weten te halen wat zij hun kiezers hadden voorgehouden. Sterker nog, naar onze mening hebben ze hun winst volkomen laten liggen en staan nu met niets! We zullen de procedure maar afwachten om opnieuw tot een voltallig college van B en W te komen. De lijsttrekker van de grootste partij zal hierin het voortouw moeten nemen. De carrousel begint weer opnieuw. GBK zal zich constructief opstellen en er is ook ons alles aan gelegen om zo snel mogelijk het dagelijks bestuur weer op orde te hebben. Er mag geen tijd verloren gaan.
Er zijn genoeg zaken waar raad en college aandacht aan moeten schenken. De decentralisatie van de zorg vergt op dit moment onze volle aandacht. De hele waslijst wil ik u besparen, maar er is nog veel werk aan de winkel voor onze ambtenaren en het College. Ook de Raad zal in haar toezichthoudende rol zeker nog regelmatig over de decentralisatie komen te spreken. GBK heeft er voor gepleit om dit punt als vast agendapunt in commissie Inwoners te behandelen.
Ondanks het bovenstaande zijn er donderdagavond al wel een flink aantal piketpaaltjes geslagen. 2015 is een overgangsjaar en tot 30 juni 2015 zal er voor de HH1, HH2 (Huishoudelijke Hulp) niet veel veranderen. Er komt veel werk op het ambtelijk apparaat neer. Diegenen die het aan gaat krijgen een zogenoemd ?keukentafelgesprek?. De zorgbehoevende is de spil waar het om draait. Ik zou de hele kolom hieraan wijden, allemaal erg interessant, maar ik wil toch graag nog even verder met u terugzien in 2014.
Het was een bijzonder jaar met gemeenteraadsverkiezingen. Er is mij dan ook vaak gevraagd Bruno ?hoe komt het toch dat jullie zo hebben verloren'. Als ik het wist, zou ik het hier met hoofdletters schrijven. Misschien hebben we als partij voor een deel te lang gevaren op de koers van de ouderen. Het is zeker niet zo dat er alleen 20-ers en 30-ers voor GBK in de raad moeten plaatsnemen, leeftijdservaring -en dus leeftijdsspreiding- is een zeer belangrijk facet. Wat zal 2015 ons brengen? De wereld om ons heen staat zo nu en dan op z'n kop. Kampen is daarmee vergeleken een rustige stad, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Wat wij als fractie wel graag zouden willen zien in het komende jaar? Dat we nu als raad en college, samen met onze ambtenaren, echt de handen uit de mouwen gaan steken en ophouden met pappen en nathouden. De schop de grond in voor de parkeerplaats bij de Buitenhaven en op het Bolwerk Buitenwacht. Het is moeilijk te verteren dat een bedrijf als Scania een keuze voor Hasselt maakt -hoezeer wij het de Hasseltenaren ook gunnen- en daar ook nog eens 27 miljoen euro gaat investeren in een bedrijfspand en haven. Dat had prachtig gepast hier in Kampen!

Maar wat ons betreft kan 2015 van start gaan! We gaan ervoor en Kampen verdient het. Ook voor u alvast; prettige feestdagen en alle succes in 2015!?