Afbeelding

Veldhoen: ´We kunnen er snel uit zijn met SGP´

Algemeen

(door Christiaan Schutte)
KAMPEN - ?Misschien ben ik wel iets te optimistisch, maar ik vermoed dat we op 2 januari al een heel eind op weg zijn.? Dat zei Gerrit Jan Veldhoen van de ChristenUnie (CU) maandagmorgen over de gesprekken met de SGP in het kader van eventuele deelname van die partij aan de coalitie. Dit nadat de SP onlangs uit de Kamper coalitie stapte.

Later die dag vond onder ?de technische leiding' van Remmelt de Boer (CU) het eerste inhoudelijke gesprek plaats. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitkomst van dat gesprek nog niet wereldkundig gemaakt. Maar Veldhoen verwachtte ?dat er deze week sowieso nog niet veel valt te melden'. ?Na de feestdagen, op 2 januari, gaan we er met zijn allen een dag voor zitten. Dan weten we meer.? Zaterdag al spraken de partijen met elkaar over de te volgen procedure. ?Dat klinkt wat formeel misschien, maar de ervaring leert dat het goed is als je van te voren weet wat je van elkaar kunt verwachten.?
Fractievoorzitter Eibert Spaan van de SGP wilde vorige week, net als Veldhoen maandag, niet op de zaken vooruit lopen. Hij benadrukte wel dat het eerbiedigen van de zondagsrust een principieel punt blijft voor zijn partij, en verder dat alle thema's uit het dit voorjaar gesloten coalitieakkoord aan bod zullen komen. Politiek is anders gezegd heel veel meer dan alleen de zondagsrust. Bijvoorbeeld de transitie binnen het zorgdomein en het streven naar een stabiele financiële positie van de gemeente. Spaan ziet op veel terreinen overeenkomsten met de huidige coalitiepartners CU, CDA en VVD. Kritisch is de SGP altijd geweest over ?bouwen in het Reevegebied'. Of dat een mogelijk breekpunt is, is een vraag die Spaan niet beantwoordde. Hij herhaalde desgevraagd nog maar eens dat alle onderwerpen, ook deze dus, onderwerp van gesprek zullen zijn.

Voor de SP ? eveneens een criticaster van de bouwplannen in dit gebied ? was het destijds voldoende dat die partij op dit punt een eigen geluid mocht laten horen.

De oplossing werd gevonden in een los geconstrueerd coalitieprogramma. Informateur Janco Cnossen sprak zelfs van een programma waarin slechts twintig procent vastligt, veel ruimte latend voor raadsinitiatief. Niet in de laatste plaats ook voor de oppositiepartijen.
Dat karakter moet behouden blijven zegt Veldhoen. Wat niet wegneemt dat de onderhandelingspartners nu vrij zijn om een specifiek punt in te brengen. Voor de SGP is dat dus de zondagsrust. Veldhoen: ?Voor alle duidelijkheid. Ook de CU is mordicus tegen de koopzondag. De vraag is of je verantwoordelijkheid wilt nemen voor een beleid met een punt waar je zelf niet achter kunt staan. Voor de SGP was het antwoord nee?, aldus Veldhoen, waar zijn partij dit voorjaar nog uitging van een meerderheid die anders denkt over de zondagsrust.