Afbeelding

Gemeente reageert op klachten over oud-papierbeleid De Trekschuit

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Nick de Vries)
KAMPEN - De gemeente vindt het vervelend dat enkele inzamelaars van Oud-Papier onder de nieuwe voorwaarden (2014) niet meer in staat zijn het papier kostendekkend in te zamelen, maar een woordvoerder laat weten dat de inzameling in de oude situatie niet efficiënt was. ?Gemiddeld zat er maar circa 2 ton in een container terwijl er wel 8 tot 10 ton in kan.? Zij reageert hiermee op het verhaal van De Trekschuit dat vorige week in deze Brug stond.

Henny Beckers, directrice van De Trekschuit, gaf aan te moeten stoppen met de inzameling, omdat de scholen tegenwoordig zelf verantwoordelijk zijn voor de transportkosten van het papier. Dat kost zo'n 92,50 euro per transport. Die kosten liggen zo hoog dat de opbrengst niet meer opweegt tegen de kosten.
In het verleden werd er volgens de gemeente teveel lucht getransporteerd. ?Daarom is er voor het huidige systeem gekozen: een hogere oud papiervergoeding voor 2014 van 50 euro per ton bij minder dan 3 ton en 85 euro per ton bij 3 ton of meer. Dit was vroeger 34 euro per ton ongeacht het tonnage. Daar staat dan tegenover dat de inzamelaar het transport nu zelf moet betalen van 92,50 euro per transport.?
In de praktijk blijkt volgens de gemeente dat het overgrote deel van de inzamelaars boven de 3 ton uitkomt. ?Deze inzamelaars gaan er financieel dus op vooruit. Er zijn inzamelaars die 50 procent meer inkomsten hebben. Daarvan zijn er enkele die een container permanent hebben staan. Het huidige systeem blijkt dus goed te werken. Dat er nu enkele inzamelaars (scholen) zijn die afvallen, omdat het hen niet lukt om de container voldoende gevuld te krijgen, is natuurlijk jammer.?
Beckers opperde in het artikel in De Brug dat de gemeente er, net als de gemeente Zwolle, voor kon kiezen om de voormalige inzamelaars van oud-papier te compenseren door hen een deel van de opbrengst van de inzameling te geven. Volgens de gemeente is de situatie echter niet te vergelijken. ?Zwolle heeft voor een model gekozen, waarbij de hele inzameling in één hand is genomen door de gemeente zelf. Daarbij krijgen de voormalige inzamelaars van de gemeente nog 10 jaar lang een afbouwvergoeding. Na 10 jaar dus niets meer. Om dit in Kampen toe te passen ligt niet in de rede. We hanteren hier een andere werkwijze. Naast de gemeentelijke inzameling van oud-papier, blijven er nog steeds andere inzamelaars actief die hiervoor dus ook een (hogere) vergoeding krijgen. In de gemeente Kampen was er naast de inzamelende clubs altijd al een inzameling aan huis die door Kringloop Kampen via kratjes werd verzorgd. Dat gebeurt sinds een aantal jaar door de gemeente zelf met minicontainers.?