Afbeelding

Politie: identiteitsfraude kent steeds meer gezichten in Nederland en regio

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Christiaan Schutte)
REGIO ? ?Geef mij honderdduizend euro en ik wil wel een jaar voor jou in de gevangenis doorbrengen.? Politieman Hans van Dijk, coördinator van het AVIM, zegt het met een knipoog, maar geeft hiermee toch ook aan hoe ver het bij identiteitsfraude wel niet kan gaan.

Tot aan de rechtbank aan toe, waar iemand in ruil voor geld bereid is de straf van een ander uit te zitten.

Je voordoen als iemand anders uit persoonlijk gewin heb je in vele vormen. Gesjoemel met uitkeringen, fraude met woonsubsidie en producten bestellen op andermans naam. Het komt allemaal voor, ook in Overijssel. Verschillende gemeenten - waaronder Zwolle en Kampen - hebben de handen ineen geslagen met tientallen steden elders in het land, andere overheidsinstellingen en de politie. Een samenwerking die vrij recent nog is bekrachtigd met de ondertekening van een convenant.

Grotere vormen

Van Dijk: ?Identiteitsfraude is iets dat mede door de snelle ontwikkelingen op internet steeds grotere vormen aanneemt en ik denk dat alleen maar doorzet. Het is nu eenmaal lucratief voor criminelen, terwijl het de overheid op jaarbasis miljoenen kost.? De burger op zijn of haar beurt is de dupe. Soms gaat het zo ver dat de gevolgen ervan nog jaren aanhouden, zoals duidelijk wordt voor wie een boek als ?Komt een vrouw bij de hacker' leest. Van Dijk noemt dit boek als voorbeeld om aan te geven dat je als burger alerter moet zijn dan ooit. Hij wijst daarbij onder andere op het gemak waarmee sommige mensen hun paspoort afgeven. ?Vroeger als je op vakantie ging naar Italië om maar een voorbeeld te noemen, namen ze bij het hotel je paspoort in. Dat lag daar dan vervolgens open en bloot in een bakje, waarna je het een dag later terugkreeg. Daar moet je zeker nu dus nooit mee instemmen. Er is maar een heel beperkt aantal instanties dat überhaupt om een paspoort mag vragen en het is zelfs verboden om het zomaar af te staan. Bedenkt dat een kopie waarop het burgerservicenummer niet is doorgekrast je al in de problemen kan brengen, mocht het in verkeerde handen vallen. Het valt ook af te raden om een ingescande kopie op je computer te bewaren, want als je wordt gehackt, is het meteen in het bezit van de hacker.?

Ook met andere persoonsgegevens adviseert Van Dijk zorgvuldig om te springen, mede in relatie tot sociale media. ?Als je ziet wat mensen tegenwoordig allemaal op Facebook zetten. Het is een mooi medium daar niet van, maar hackers kunnen met meerdere stukjes informatie een reëel beeld van je krijgen om zich later als jou voor te doen. ? Paradoxaal genoeg vinden, zo weet Van Dijk, veel mensen privacy belangrijk en geven ze tegelijkertijd op vrijwillige basis veel informatie prijs. ?Je kunt moeilijk zeggen dat dit onbekend is, iedereen weet er inmiddels van dat veel commerciële partijen die gegevens verzamelen?, aldus Van Dijk, volgens wie kennelijk toch nog meer bewustwording omtrent de gevaren van belang is. Zelf werkt de politie dus nauw samen met overheidsinstellingen zoals gemeenten en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). ?Op internationaal niveau wordt er eveneens samengewerkt. Hoe en de mate waarin verschilt wel per land. Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar er zijn landen waar mensen een jaar na de geboorte van een kind nog aangifte kunnen doen daarvan. In die landen is het toezicht op persoonsgegevens een stuk minder goed geregeld dan hier.? Tot besluit heeft Van Dijk nog een advies voor iedereen die (mogelijk) slachtoffer is van identiteitsfraude. ?Schaam je er niet voor dat het jou overkomt en doe altijd en zo snel mogelijk aangifte.?