Afbeelding
Foto: Aangeleverd.

Bart Gijsbertsen in Lutherse kerk

Algemeen

KAMPEN - ‘De afgelopen 1500 jaar is de Bijbel uitgelegd op een manier die je minstens Israel-loos kunt noemen en die vaak ook Israel-vijandig was,’ meent emeritus-predikant Bart Gijsbertsen. ‘In de afgelopen 70 jaar zijn er wereldwijd stemmen opgegaan en theologische werken verschenen die pleiten voor een herziening van die bijbeluitleg. De verhouding christendom en jodendom, kerk en synagoge, Israel en de volkeren, zou opnieuw moeten worden gespeld.’

Gijsbertsen geeft in een bijzondere viering een kort overzicht van die stemmen uit de jongste geschiedenis.

‘Meestal bereiken de consequenties van deze nieuwe inzichten de gemiddelde kerkganger niet; laat staan dat ze buiten de kerk nog een echo vinden,’ zo vervolgt hij. Met voorbeelden wil Gijsbertsen concreet maken hoe zo’n herziene bijbeluitleg eruit zou kunnen zien. ‘Het leidt tot een andere duiding van de bijbelteksten en het heeft consequenties voor de kerkelijke liturgie. Maar ook in het maatschappelijk veld zouden vertrouwde normwoorden als recht, liefde, waarheid, enzovoort, een verschuiving in hun betekenis ondergaan.’

Zondag 1 mei, Lutherse Kerk, Burgwal 85, Aanvang 10.15. Toegang gratis.

Barry Kiel