Afbeelding

Formatie van start in Kampen.

Algemeen Ingezonden

5 partijen-coalitie

Het eerste advies van de informateur werd op 21 april besproken in de raad. Een aantal partijen was van mening dat de geadviseerde coalitie te weinig de volle breedte van de samenleving vertegenwoordigde. Daar is naar geluisterd. Informateur Remmelt de Boer kreeg de vervolgopdracht om nog eens met alle fracties te bespreken of er mogelijkheden zijn om een coalitie te vormen met een breder draagvlak in de Kamper samenleving.

In die vervolggesprekken bleek dat zowel GBK, D66, GroenLinks, Hart voor Kampen, VVD als PvdA bereid waren deel te nemen aan een coalitie met de ChristenUnie, SGP, CDA en Kampen Sociaal. De vier partijen die genoemd werden in het eerste advies van de informateur hebben hun voorkeur uitgesproken voor het betrekken van GroenLinks bij de coalitie. GroenLinks zegt ja tegen dit advies en de gemeenteraad stemde in.

Formateur 

Ingrid Geveke start als formateur voor de Gemeente Kampen. Jan Peter van der Sluis van de ChristenUnie droeg haar met instemming van de beoogde coalitiepartijen voor als formateur. Ingrid Geveke is inwoner van Kampen en geen lid van een politieke partij al volgt ze belangstellend de gemeentelijke politiek. Ze was gemeentesecretaris van de gemeente Zwolle en heeft ervaring met formeren. Sinds 2021 is ze directeur van adviesbureau BMC. We hopen dat op korte termijn de afspraken in de coalitie worden vastgelegd.