Afbeelding

AANDACHT VOOR PROBLEMEN MET ONZE JEUGD

· leestijd 1 minuut Algemeen Ingezonden

Gisteravond bracht Piet Bergstra namens Hart voor Kampen, de problematiek met de jeugd in Kampen onder de aandacht gebracht in de commissievergadering Samenleving en Bestuur. ‘Het probleem met jongeren in Kampen is enorm’, aldus een hulpverlener. 

Er zijn kinderen die wonen in een gezin waarbij er verwaarlozing, emotionele en fysieke mishandeling plaatsvindt. Er zijn kinderen die te maken hebben met ouders die verslaafd zijn of een psychische stoornis hebben. Zij hebben geen uitvalsbasis. Die kinderen zitten ‘vast’ in het huis met het vergiftigd gezin. Ze zitten vast, zijn overgeleverd aan andermans hun grillen. Er is geen kamer of huisje beschikbaar om het gezin te ontvluchten.

En dit in een stad met een groot drugsprobleem. Er is geen voorlichting op scholen; je moet maar naar Zwolle gaan. Er bestaat geen naastentraining. Moet je zelf betalen. Er is geen passend onderwijs. Nazorg als je uit een kliniek komt is er niet. Ga maar na de Herberg. En er komen nieuwe verslaafden bij. Er zijn zorgverleners die hen zien als hun bron van inkomsten. Ze komen uit het zuiden van het land. Daar wordt geadverteerd: ‘Kom naar Kampen’. Valt de verslaving in Kampen mee? Niet echt. Kampen staat in de top 3 wat betreft verslavingsproblematiek! 

Daarom deed hij een oproep aan de commissie om een informatieavond te beleggen waarbij medewerkers/professionals die werkzaam in de verslavingszorg in Kampen en ex-verslaafden, hun verhaal kunnen doen. Op die manier hoopt hij dat de raad en ambtenaren een beter beeld en inzicht krijgen in de huidige de problematiek van de jeugd in Kampen zodat juiste maatregelen kunnen worden genomen om hen te helpen. De commissie ging daarmee akkoord en de informatieavond zal zo spoedig mogelijk worden belegd. Wordt vervolgd.