Afbeelding

GEEN WEGWERPBEKERS MEER BIJ EVENEMENTEN

Algemeen Ingezonden

KAMPEN – Gemeente Kampen stopt met wegwerpbekers tijdens evenementen. Hart voor Kampen had het college gevraagd om te stoppen met de plastic wegwerpbekers tijdens evenementen. De plastic afvalberg na afloop is immers enorm. In plaats daarvan zouden recyclebare bekers gebruikt kunnen worden. Daarom werden door de partij schriftelijke vragen gesteld.

Als antwoord op die vragen gaf het college aan dat in het handboek Evenementen dat is opgesteld door het Evenementen Platform Kampen (EPK) duurzaamheid is opgenomen. Het gebruik van recyclebare bekers past daarbij.  Samen met het Evenementen Platform Kampen zal hier binnenkort aandacht aan worden besteed in de communicatie met evenementenorganisatoren, aldus het college. Het EPK zal een flyer maken waarin aandacht wordt gevraagd voor dit thema. 

In de vergunning en ontheffing zal worden opgeroepen om gebruik te maken van recyclebare glazen. Dit gebruik zal worden geëvalueerd en aan de hand daarvan bekeken worden of er nog aanscherping nodig is. Hart voor Kampen is blij met deze toezeggingen en wachten de evaluatie af.