Afbeelding
Foto: Gemeente Kampen

Verkeersborden inleveren zonder straf

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Wie een verkeersbord of een straatnamenbord in bezit heeft kan dat binnenkort bij de gemeente Kampen inleveren zonder ervoor gestraft te worden. De afgelopen jaren zijn er tal van borden ontvreemd. Dat kost niet alleen al snel 125 euro per bord, het kan ook voor verkeersonveilige situaties zorgen. 

De inleveractie is een initiatief van de medewerkers van Gemeentewerken zelf. Zij zagen de afgelopen jaren diverse borden, hoofdzakelijk verkeersborden, verdwijnen. De gemeente leidt hierdoor aanzienlijke schade wat per jaar oploopt tot zo’n € 40.000. “Behalve de financiële schade, is het ook verkeersonveilig als er bebording mist. Verkeersdeelnemers missen informatie en zien niet goed wat de regels ter plekke zijn. Niet alleen zijzelf maar ook anderen kunnen hier het slachtoffer van worden”, aldus de gemeente Kampen.

Strafbaar

Een bord meenemen is verboden. Ook als het langs de weg ligt. Het zijn eigendommen van de gemeente en daarmee is het diefstal. Wie wordt betrapt krijgt (bij de eerste keer) een geldboete van  € 100 à € 200, plus een strafblad.

Straffeloos inleveren

In oktober kunnen de gestolen / gevonden verkeers- of straatnaamborden worden ingeleverd zonder ervoor gestraft te worden. Men maakt daarbij kans om een gepersonaliseerd bord naar keuze te winnen. De terugbrengactie is eenmalig. Wie hierna betrapt wordt op het weghalen of ihet n bezit hebben van een verkeersbord, dan worden de kosten in rekening gebracht en wordt er aangifte gedaan.

De gemeente streeft ernaar om minimaal 75 borden terug te krijgen. Maar daar is het niet alleen om te doen. Burgemeester Sander de Rouwe: “Met deze actie nemen we de drempel van het strafbaar stellen eenmalig weg en hopen daarmee dat de actie slaagt. Maar daarnaast willen we mensen ervan bewust maken dat het meenemen van verkeersborden diefstal is en wel degelijk strafbaar is. Als je ervoor wordt gepakt, krijg je een strafblad en een geldboete. Elk bord dat wordt ingeleverd, is winst.”

Inleverdata en tijden

Vrijdag 7 en 14 oktober van 18:30 tot 20:30 uur.
Zaterdag 8 en 15 oktober van 8:30 tot 10:30 uur.

Inleverlocaties

KAMPEN
Parkeergarage Buitenhaven (t.h.v. tweewielercentrum Kok)
Parkeerplaats KHC (Veneweg 1)

WILSUM
Parkeerplaats Multifunctioneel Centrum De Toekomst (Quarles van Uffordweg 2)

’S-HEERENBROEK
Parkeerplaats De Kandelaar (J.W. van Lenthestraat 2)

IJSSELMUIDEN
Erfgenamenstraat (voorzijde ’t Lokaal)
Tasveld 19 (bezoekersparkeerplaats gemeentewerf)