Gemeenteavonden in Dorpskerk IJsselmuiden

Algemeen

IJSSELMUIDEN - ?Als kinderen andere wegen gaan', is het thema van de gemeenteavonden die op donderdag 7 en 14 februari om 20.00 uur in de Dorpskerk worden gehouden. Kinderen die andere wegen gaan. Zij gaan niet meer naar de kerk, ze geloven niet meer, of beide. Een thema waar je als ouders of grootouders erg mee kunt worstelen. Op deze avond, die wordt gehouden in Hervormd Centrum de Zaaier aan de Dorpsweg 38, kunnen mensen uit deze of andere gemeenten rondom dit thema met elkaar in gesprek gaan onder leiding van Henri Wijne van de IZB. Er wordt informatie geboden, maar er is ook de gelegenheid om eigen ervaringen te delen. Er wordt aandacht gegeven aan onder meer de eigen geloofsbiografie en de invloed op de geloofsontwikkeling van de kinderen. De doelgroep: ouders en grootouders met (klein)kinderen met afnemende interesse voor het geloof of die het geloof misschien al vaarwel hebben gezegd.