Afbeelding
Foto: aangeleverd

Motie circulair bouwen en oogsten aangenomen

Algemeen

KAMPEN - De motie ‘Circulair bouwen en oogsten’ die Hart voor Kampen samen met de VVD indiende tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 19 januari, is aangenomen: 27 raadsleden stemden voor, drie tegen. 

In de motie riepen de partijen het college op om vóór het zomerreces 2023 met een (beleids)voornemen te komen naar de raad waarin circulair bouwen en oogsten het van grondstoffen praktisch is vertaald en toepasbaar wordt gemaakt op zoveel mogelijk toekomstige bouw-/sloopovereenkomsten met de gemeente Kampen. Nu is dit nog niet het geval. 

Oogsten staat in dit geval voor het herwinnen van bouwstoffen, ook wel urban mining genoemd. Woningen en gebouwen worden dan niet gesloopt maar de grondstoffen zoals beton, hout, dakpannen worden geoogst en uiteindelijk hergebruikt. DeltaWonen liet in 2021 zien dat dit goed mogelijk is in de Rozenstraat en Anjerstraat: allerlei bouwmaterialen werden daar geoogst voor hergebruik: balken, zink, deuren, dakpannen, metaal etcetera.

“In Kampen wordt al veel aan circulariteit gedaan maar dat werkt beter als er een beleidsvoornemen aan ten grondslag ligt. Dat biedt de uitvoerders van de Gemeente Kampen duidelijke regels. Bovendien worden dan alle toekomstige bouw- en sloopprojecten op eenzelfde manier aangelopen en beoordeeld”, aldus Hart voor Kampen. “Urban mining is noodzakelijk gezien het oplopende tekort aan grondstoffen en de CO2 uitstoot. De bouwsector is als grootverbruiker van grondstoffen verantwoordelijk is voor circa 40 procent van de totale nationale CO2-uitstoot. Dankzij deze motie gaat de gemeente nu een extra stap zetten en meer snelheid maken om ook in de bouw circulariteit nog nadrukkelijker te gaan toepassen waardoor ook de CO2-uitstoot wordt teruggebracht.”