Opening van het academisch jaar in de Broederkerk te Kampen anno 2017
Opening van het academisch jaar in de Broederkerk te Kampen anno 2017 (archieffoto: Maarten van Gemert)

Stop op bachelors theologie in Utrecht na verhuizing TUK

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
UTRCHT - De verhuizing van de Theologische Universiteit Kampen naar Utrecht heeft een onverwacht neveneffect voor andere theologische opleidingen. Een nieuwe bacheloropleiding van de Protestantse Theologische Universiteit in de studentenstad is afgewezen door de overheid. Het Reformatorisch Dagblad concludeert dat er volgens de minister in Utrecht sprake is van ”te veel theologie op een kluitje”.

Sinds dit studiejaar gaat de Theologische Universiteit Kampen (TUK) door het leven als Theologische Universiteit Utrecht (TUU). Zij diende één van de vier zienswijzes in die binnen kwamen op de aanvraag van de PThU. De afwijzing is een dikke streep door de plannen van de PThU die nota bene op 400 meter afstand van de TUU al een monumentaal pand heeft aangekocht voor haar verhuizing naar Utrecht.

Samenwerking
Namens de TUU benadrukt bestuursvoorzitter Pim van Boven nog steeds open te staan voor samenwerking. Eerdere pogingen daartoe liepen op niets uit. „Mogelijk geeft dit ‘critical incident’ een impuls aan de gesprekken over samenwerking,” reageert Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de PThU, in het Nederlands Dagblad. Saillant detail is het stop zetten van de ‘joint-bachelor’ die de PThU had met de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Deze gezamenlijke bacheloropleiding werd door studenten in de Keuzegids Universiteiten 2023 als bovengemiddeld beoordeeld.
De PThU had in Amsterdam alleen een eigen master. De bacheloropleiding was onder gebracht bij de VU. Met het besluit van de PThU om van de locaties in Amsterdam en Groningen te verhuizen naar één locatie in Utrecht, stopte de ‘joint-bachelor’. De instellingen betwisten nu wie de stekker eruit trok.

Doelmatigheid
De TUU (voorheen TUK) leidt predikanten op voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). De PThU voorziet de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) van dominees. Voor de PKN is de afwijzing van de minister ook een tegenvaller gezien haar predikantentekort, aldus Boele. Deze arbeidsmarktbehoefte onderkent de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). De noodzaak voor de nieuwe wo-bacheloropleiding Theologie, Cultuur en Samenleving in Utrecht wijst ze echter af.
Utrecht kent al een wo-bachelor Theologie en wo-bachelor Humanistiek die ”een geringe instroom kennen”. Dat zou ”de instroom in de nieuwe opleiding negatief kunnen beïnvloeden als ook de landelijke spreiding van het onderwijsaanbod”, aldus de commissie.

Aanbod
Onderwijsinstellingen in Groningen en Zwolle hadden zienswijzen ingediend en ook Tilburg wordt genoemd als plaatsen waar theologie wordt onderwezen. De minister volgt het negatief advies van de commissie. Met de gang van de Theologische Universiteit Kampen naar Utrecht is daar voldoende aanbod aan theologiebacheloropleidingen. De vijver is vol.


Het vroegere universiteitsgebouw aan de Broederweg in Kampen (foto: Maarten van Gemert)

....