Afbeelding
De IJsselkogge komt boven water. Foto: Ruimte voor de Rivier.

Een jaar vol herinneringen en hiaten

Algemeen

2016 was het jaar van …. Op de puntjes zal iedereen wat anders invullen. Herinneringen zijn persoonlijk en vaak vol met hiaten. In zekere zin geldt dat ook voor feiten. Zo is 2016 het jaar van een aantrekkende economie. Wie zijn of haar baan kwijtraakte, zal dat alleen niet zo hebben ervaren. En toch …. voor we een punt zetten achter dit jaar doet de redactie van BrugMedia een poging om het collectieve geheugen van Kampen vast te leggen in haar traditionele jaaroverzicht.

Een grote brand op bedrijventerrein Spoorlanden in IJsselmuiden in januari bevestigt helaas de reputatie die Kampen heeft als een van de gemeenten waar, gerelateerd aan de omvang, de meeste branden plaatsvinden. Bij deze brand komt asbest vrij. Minder ernstig, maar wel vervelend, is het nieuws dat de toren van de Bovenkerk dreigt te verzakken als de zware klokken blijven luiden.

Zware klokken belasten de Boventoren. Foto aangeleverd.

Februari is de maand waarin de eeuwenoude IJsselkogge boven water wordt getakeld. Het in 2011 ontdekte scheepswrak uit de Hanzetijd lijkt in goede conditie te verkeren. Heel triest nieuws is er ook. Een trein uit de richting Zwolle botst net voorbij Dalfsen op een hoogwerker die op het spoor staat. De ravage is enorm. De omgekomen machinist blijkt de 49-jarige Erik Breet uit Kampen te zijn.

Het treinongeluk met fatale gevolgen. Foto Pedro Sluiter

Het recht zegeviert in maart. Althans zo voelen veel Kampenaren dat als pomphouder Freddy Vermeulen en zijn zoons worden vrijgesproken door de rechter van verdere vervolging. De drie hadden in december 2015 eigenhandig twee benzinedieven ingerekend en dat ging niet zonder slag of stoot. Afgaande op de reacties online verdient de Kamper ondernemer eerder een lintje dan straf. Voor het eerst sinds mensenheugenis gaat Paasmarkt De Heugte niet door. Het waait te hard. Kampen blijft in financieel opzicht een gemeente waar de Provincie Overijssel zich zorgen overmaakt. Een code oranje (gelukkig geen rood) krijgt Kampen voor de nog niet echt financiële positie, mede ingegeven door het risico dat ze loopt op de exploitatie van gronden.

Dan april. In zijn algemeenheid een rustige maand. Op de N50 echter laat een 40-jarige man uit Deventer het leven bij een ongeluk met een tankwagen. Later in het jaar zal een lobby voor een veiliger N50 op de agenda van de Tweede Kamer komen.

In mei is het al weer raak met een stevige botsing op deze door velen al gevaarlijk ervaren weg. Deze lentemaand heeft gelukkig ook mooi en ontroerend nieuws in petto. Zo heeft Saskia Zandbergen lak aan de conventies die gelden voor een huwelijksaanzoek. Ze draait de rollen om. In een hoogwerker voor het terrein van Asia Foods in Kampen vraagt ze haar Harrold ten huwelijk. Aan de andere kant van de wereld op Curaçao ondergaat Tessel, het dochtertje van het Kamper stel Geert Leurink en Marleen Barelds een dolfijnentherapie. Tessel lijdt aan wat kortweg het 22q13 syndroom wordt genoemd. Het gevolg van deze ziekte is een verminderde informatieoverdracht in het hele lichaam. De dolfijnen geven haar heilzame prikkels.

Tessel tijdens de dolfijnentherapie. Foto aangevelerd

Een huwelijksaanzoek vanuit een hoogwerker, je moet er maar opkomen. Foto aangeleverd.


Het is niet de meest populaire maatregel. Toch kondigt de gemeente in juni aan te experimenteren met eenrichtingsverkeer op de stadsbrug waarbij je wel de binnenstad uit kunt, maar er niet in. Een andere aankondiging die opschudding veroorzaakt komt van de Theologische Universiteit. De laatste universiteit van Kampen overweegt een vertrek. Burgemeester Bort Koelewijn klimt in de pen in de hoop de TU op andere gedachten te brengen. Een grote brand in IJsselmuiden legt fietsenwinkel Mulder in de as.

Een grote brand legt fietsenzaak Mulder in de as. Foto Marc Maurer

Juli betekent vakantie. Maar niet voordat de scholen het jaar in stijl afsluiten. Vakantie betekent voor inbrekers soms juist werk. Lekker je slag slaan in een leeg huis waarvan de bewoners aan een Spaanse Costa liggen te chillen. Bewoners van De Maten verenigen zich echter in een Whatsappgroep tegen inbrekers. In het stadspark wordt het levenloze lichaam van Erik van Lagen gevonden die eerder als vermist was opgegeven.

Hondje Bobby overleeft een aanval van een pitbull niet. Foto aangeleverd

De komkommertijd zet zich voort in augustus. Een groep Zwitsers trekt met koehoorns als muziekinstrumenten door de Kamper binnenstad. Het hondje Bobby van oud-agent Looman wordt doodgebeten door een pitbull.

‘We zijn begonnen’ zou Jeroen Pauw zeggen als het gaat om september. Een wereldrecordpoging honden wassen in zwembad De Steur mislukt, maar is wel leuk. Prinses Margriet heropent de nieuwbouw van tehuis Margaretha. Het Openbaar Ministerie maakt een pijnlijke fout. De familie Pieck ontvangt een brief van het OM waarin staat dat de moordenaar van Maartje met verlof mag en de vrijheid heeft om zich in Kampen te bewegen. Vader Erik laat – onder andere via Brugmedia - weten ontstelt te zijn en met hem zijn een hele hoop Kampenaren dat. De familie ontvangt een excuusbrief waarin de fout wordt erkend. Kampen is een no-go voor de dader.

Prinses Margriet in Kampen. Foto: Nick de Vries.

Verontwaardiging van een heel andere orde is er in oktober. De oude uitwateringssluis die bij archeologische opgravingen is gevonden is gesloopt. Het college van B en W laat weten dat oproepen tot behoud van dit stukje historie niet bij haar zijn binnengekomen. Feest is er in de Stadskazerne. De oude Van Heutsz gaat officieel open als culturele hotspot.

De sluis voordat hij werd gesloopt. Foto: Richard Boddeus.

Weer een zwaar ongeval op de N50. Bij een botsing in november, waarbij het een klein wonder mag heten dat een bestuurster van een rode Suzuki het er levend vanaf brengt, is voor een aantal mensen de maat vol. Gemeente Belang Kampen (GBK) opent een petitie voor een veiliger N50 (lees verbreding met extra rijstroken) en in Den Haag blijkt daar in de Tweede Kamer een meerderheid voor te zijn. Een motie wordt aangenomen in de wetenschap dat het nog een aantal jaren duurt voordat de weg wordt aangepakt en dat minister Melanie Schultz – van Haegen zelf geen prioriteit toekent aan de N50. Raadslid Hilde Palland-Mulder komt op een 21e plek te staan van de CDA-lijst voor de komende Kamerverkiezingen. Verder? De Stadsgehoorzaal bestaat 125 jaar en viert dat.

De maat is vol na weer een zwaar ongeluk op de N50. Foto Stefan Verkerk.

De Kamperse Janet S. wordt in december veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het doden van de Amersfoortse zakenman Ton Kuijf, een zaak die bekend is geworden als de chaletmoord. De meeste Kampenaren maken van december gelukkig een gezellige maand. Bijvoorbeeld door zich onder te dompelen in het ‘sprookje’ dat Kerst in Oud Kampen (KiOK) heet.

Eventjes opgaan in Kerst in Oud Kampen. Foto: Tennekes.

BrugMedia wenst u een goed 2017!