't is maar wat in disse stad

· leestijd 1 minuut Algemeen

Zakt in de geute, volgens Lammert Bastiaan van de SP muttn ambtenaars wat vaker in de spiegel kiekn, en dan niet umme te zien of 't oar nog wel netties zit, maar um de communicatie met de burgers te verbeetrn, want doar mêkeert nog wel 't een en ander an. En ' is ook niet verkeerd as 't college det veurbeeld volgt. Netuurli'jk em burgers niet altied geliek, maar aj kiekn noa alle vroagen en bezwoarschriftn die in een joar speuln dan kuj 't geliek van de burgers op ene 'and telln.

En dan de VVD, die probeert opni'j 't wiel uut te vinn, ze willn de minister zo gek zien te kriegn det ze geld beschikbaar stelt um een tunnel bi'j 't station onder de Zwolseweg an te leggen veur 't deurgoande verkeer,en det is niet ni'j,'t is vast al twintig joar geleedn dat det ook al de orde was, 't is toen metene of e skeutn vuus te duur. D'r was toen ook nog een ander idee, det nuumdn ze de Luikse variant, det muj zo zien, ie sloan een damwand in de iessel vanaf de Spoorkade onder de Brugge deur, en an de Zwolseweg kante weer noar boom, zo kuj 't deurgoande verkeer onder de Brugge deur loatn goan, en ' kost veule minder dan een tunnel. Maar ook det plan is in de onderste la terechte e koom. Boomdien blief ik ' onbegriepeli'jk vinn det de road akkoord e goan is met de maatregel die in april giet plaatsvinn um veur een moand links of vanaf de Zwolseweg de stad in of te sluutn. Ie zulln as toerist koomd vanof die kante vanwege 't prachtige stadsfront de stad willn bezuukn, dan koom ie een bord teegn, ried maar lekker deur want ie bin niet welkom. Oe kuj 't bedenkn.

Veur 't Leugenbankien van de volgende moand uutkump dan is de uitslag van de verkiezingen bekend, waarvan ik oprecht ope det Kampen een merakelse oge opkomst e skoort ef, umdet jullie allemoale bin goan stemm, want oe oj ' ook wendn of keern 't land mut wel bestuurd worrn.

En zoo ziej maar weer ook in onze stad is altied wel wat.

Appen Floep.