Afbeelding

Een uurtje collecteren voor de Hersenstichting

Algemeen

REGIO - Chaos in je hoofd na een bezoek aan een restaurant, elke dag de weg kwijtraken in je eigen huis of je geliefde niet meer herkennen. Voor de meeste mensen ondenkbare situaties.

Dementie dreigt een ernstige volksziekte te worden: één op de vijf mensen krijgt dementie. Deze ziekte maakt steeds meer slachtoffers en kan iedereen overkomen. De Hersenstichting zet zich in om toekomstige patiënten te kunnen genezen. Wie wil helpen door in de eerste week van februari 2018 een straatje in de eigen buurt te collecteren, kan zich aanmelden via collecte@hersenstichting.nl.Tijdens kantooruren kan ook met de Hersenstichting gebeld worden: (070) 360 48 16.