Afbeelding

Mister M ziet de redding nabij

Algemeen

Nieuws is snel achterhaald. Zelfs voor de Krabbels die doorgaans geen nieuws brengt maar dat alleen bedachtzaam herkauwt. Toch kan de stelling van de vorige keer naar het oud papier of het restafval worden verwezen - de prullenbak is tegenwoordig gedifferentieerd. Want wat schetst onze verbazing? Kampen wordt geen eiland. Kampen wordt goed bereikbaar. En hoe. Met een heuse snelweg!

De minzame kerstgedachte waarde ook rond in de burelen van de Tweede Kamer. Om dat lieflijke Kampen een goed uiteinde van het jaar te gunnen, besloot de Kamer om de minister op te roepen de N50 eerder te promoveren naar A50. De drempels en deurmatten aan het Binnenhof werden sleets zoveel dat ze plat gelopen werden door klompen uit Kampen. Steeds maar kwamen er mensen van het Kamper platteland (buiten de Randstad immers) zeuren wanneer bij hen die vermaledijde autoweg met nummer 50 opgewaardeerd zou worden. In Kampen worden de hulpdiensten en Stefan Verkerk er moe van telkens zo vroeg op de dag in actie te moeten komen voor weer een ongeluk. Murw gezeurd is de planning nu naar voren gehaald met maar liefst één jaar. Of twee, heel precies is het niet meer te volgen.

Als de minister de motie tenminste uitvoert. Dat bepaalt ze nog altijd zelf – de democratie kent haar grenzen. En er zijn genoeg instanties en organisaties waarvan ze afhankelijk is dus waarnaar ze bij vertraging de Zwarte Piet kan toespelen. Oei, dat is zo’n achterhaalde uitdrukking die niet meer politiek correct is. Zoals je evenmin mag zeggen dat de fraaie brunette Cora de schone blondine Melanie heeft opgevolgd op het ministerie. Niettemin zijn er genoeg ogen die de vrouwelijke minister in de gaten houden – alleen al voor de ombouw van de N50. Hoe lang zal de euforie van de lobby-overwinning stand houden? Vergelijkbaar als met Kerst? Ondanks alle vredeswensen en –gezangen tijdens Kerst, blijkt na afloop de wereldvrede nog niet dichterbij gekomen te zijn. Zo zullen ook ongelukken en files op de tot A50 verheven weg bij Kampen niet tot het verleden behoren. Op de A50 bij Apeldoorn gaat het bijvoorbeeld ook nog steeds mis.

Laten we het succes maar houden bij het feit dat er geluisterd is in Den Haag naar het Oosten. Daar kwamen immers de Drie Wijzen vandaan ooit. Juist in deze tijd speelt dat dus dat zullen ze opgevangen hebben in het Westen. Perfecte timing van het lobby-apparaat. Nadat blijkt dat er geen, tijdelijk of slechts een minimale daling optreedt van vertraging en ongelukken, wordt de volgende teleurstelling het feit dat bezoekers dankzij de snelweg nog sneller weg kunnen wezen. Op zondag blijkt hier immers niks te doen te zijn! Kampen is nog lang niet diep genoeg gezakt in haar veengrond. Voorzichtig proberen we ons met één coffeeshop tot een doorsneegemeente te maken maar zonder seksshop tellen we nog niet mee.

Als ooit de (blanke) zeurpieten over koopzondag hun gelijk krijgen, zullen ze wel gaan ijveren voor een seksshop om Kampen niet een voorbeeld te doen zijn van normen en waarden. Onderscheid is niet gewenst zoals in de winkelstraten de grootgrutters oprukken en er weinig meer is om te zien in welke plaats je eigenlijk bent. Genoeg daarover. We hebben nu eerst feest gevierd, allereerst omdat de Verlosser naar de aarde is gekomen. De redding is nabij. Ook voor de N50. Mits Rijkswaterstaat niet dezelfde fout maakt als ProRail. Straks blijken de nieuwe rijstroken weg te zakken op onze ingepolderde gronden en wordt er een restrictie op onze snelweg ingesteld van 130km/u naar 100 km/u. Dan zijn we terug bij af. Maar dat vierden we al met Kerst.

Mister M

Contact: Krabbels@MrM.nl
Of (archief in eigen beheer):

http://www.Facebook.com/gekrabbel