Afbeelding

Omgevingsdienst IJsselland gestart

Algemeen

ZWOLLE - Met ingang van 2018 laten de gemeenten en de provincie in de regio IJsselland vergunningen die bij hen worden aangevraagd, verzorgen door de Omgevingsdienst IJsselland. Vandaag, donderdag 11 januari, is de nieuwe dienst van start gegaan. Naast vergunningverlening voert de Omgevingsdienst IJsselland ook het toezicht en de handhaving op de vergunningen uit.

Naast de provincie nemen de elf gemeenten in de regio IJsselland deel. De Omgevingsdienst IJsselland vervangt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) IJsselland, die de afgelopen jaren de vergunningverlening en handhaving uitvoerde.

Wat doet de Omgevingsdienst IJsselland?
De Omgevingsdienst IJsselland verzorgt dienstverlening aan bedrijven, overheden en inwoners op gebied van milieuvergunningen. Met één vestiging voor elf gemeenten en de provincie Overijssel worden de krachten gebundeld, en kunnen we elkaars expertise benutten. Hierdoor kan persoonlijk maatwerk, optimale service en meer kwaliteit worden geboden. Naast vergunningen is de Omgevingsdienst ook belast met toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer de Veiligheidsregio, de waterschappen, politie en justitie.

Kantoor in Zwolle
De Omgevingsdienst IJsseland is gevestigd in het Stadskantoor van de gemeente Zwolle aan het Lübeckplein, en via internet te vinden op www.odijsselland.nl.