Afbeelding

Zomeractiviteiten voor basisschoolleerlingen

Algemeen

KAMPEN - Het Kidzz Science Lab organiseert de komende zomervakantie in de Bibliotheek drie keer een activiteit voor basisschoolleerlingen. In de activiteiten wordt het thema Licht vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Woensdagmiddag 25 juli (14.00 - 16.00 uur) is voor kinderen van 7, 8 en 9 jaar. Op woensdagmorgen 15 augustus (10.00 - 12.00 uur) zijn kinderen van 10, 11 en 12 jaar welkom en woensdagmorgen 29 augustus (10.00 - 12.00 uur) is voor kids van 4, 5 en 6 jaar. Deelname kost 5 euro. Aanmelden kan via kidzzsiencelab@outlook.com.  Er is per keer plaats voor 25 kinderen.

Het Kidzz Science Lab

Kidzz Science Lab wil in Kampen een plek creëren waar kinderen in de basisschoolleeftijd samen komen om spelenderwijs te leren, ontdekken en te onderzoeken. Een plek die hen inspireert en waar zij herinneringen opdoen die zij de rest van hun leven bij zich dragen. Inspiratie komt uit de wetenschap, techniek, actualiteit en het bedrijfsleven. Onderwerpen worden aangedragen door de kinderen zelf. Daarbij werkt het Kidzz Science Lab volgens de filosofie van Steven Covey. Deze heeft de zeven eigenschappen van effectief  leiderschap (The Seven Habits of Highly Effective People) ontwikkeld. Deze zijn vertaald naar de wereld van kinderen. Meer informatie staat op https://www.facebook.com/Kidzzsciencelab/