Educatie project voor VO rond kunstproject DISSOLVING VIEW

Cultuur

Tussen 20 en 30 september vindt in het koor van de St. Nicolaaskerk in Kampen onder de naam Dissolving View een kunstproject plaats. Voor leerlingen uit klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs wordt een educatieproject aangeboden. De organisatie van het educatieproject is in handen van cultuurZIEN.

Dissolving View is een mix van kunst, geschiedenis, muziek en dialoog met bezoekers. Het kunstproject stelt het voortdurend veranderen van beeldvorming centraal. Tussen 20 en 30 september werkt kunstenaar Henrie Vogel in het koor van de St. Nicolaaskerk aan een schilderij van 606 cm x 376 cm groot (gulden snedeverhouding). Dit is de centrale activiteit, waarin de plattegrond van de kerk, de gewelven en de ruimte daartussen samenkomen. De kerkelijke ruimte wordt ook benaderd en bespeeld via muziek door percusionist Dick Le Mair en pianist Bert van den Brink. Videomaker Julius Hartman laat de ruimte spreken via het oog van de camera. Filosoof Onno Zijlstra verwoord het creatieve proces, waarin de verbeelding centraal staat.

Dit is een summiere samenvatting van een eenmalig multimedia kunstproject, waarbij de organisatie graag leerlingen uit het voortgezet onderwijs betrekt. Leerlingen uit klas 3 en 4 van VMBO tot gymnasium vormen de doelgroep. Voor een klas kan deelname aan het project een inspirerende start vormen van en voor het nieuwe schooljaar. De educatie rond Dissolving View wordt georganiseerd door cultuurZIEN. CultuurZIEN is CKV-acceptant. Kijk voor meer informatie op www.cultuurzien.nl of bel met (038)331 10 24.