Afbeelding
BrugMedia

Raadsspreekuur en informatieavond gemeenteraad Kampen

Gemeente

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op woensdag 24 mei weer een raadsspreekuur. Aansluitend is er een informatieavond. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 uur en eindigt om 19.30 uur in verband met de aansluitende informatieavond die om 19.30 uur begint. Belangstellenden worden verzocht zoveel mogelijk rond of kort na 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Waarover mag het gaan?
In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies – waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen – mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van april aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (www.kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van Kampen.nl van woensdag 24 mei.

Als u met fracties wenst te spreken over deze of andere onderwerpen, dan bent u welkom op woensdag 24 mei op het raadsspreekuur. U kunt dan de negen fracties in één keer toespreken, maar u kunt er ook voor kiezen om enkele of alle fracties één voor één langs te gaan. Bij persoonlijke onderwerpen wordt – gelet op de privacy – geadviseerd de fracties langs te gaan. Houd er rekening mee dat dit laatste meer tijd kost.

Informatieavond
Diezelfde avond is er vanaf omstreeks 19.30 uur een informatieavond met twee (gelijktijdige) sessies:

* Normeringen onderwijshuisvesting; van 19.30 tot 21.00 uur in de raadzaal.
* De financiële positie van het grondbedrijf; van 19.30 tot 21.00 uur in vergaderkamer ‘Kampen’.

Beide sessies zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Kampen: www.kampen.raadsinformatie.nl.