Jongerenvereniging RKCJ IJsselmuiden gaat stoppen

· leestijd 1 minuut Ingezonden Ingezonden

Na een periode van meer dan 60 jaar wordt Jongerenvereniging RKCJ met ingang van 31 december 2020 opgeheven. De laatste jaren is er vanuit de leden steeds minder belangstelling voor de activiteiten van de jongerenvereniging. Daarnaast is de verwachting dat de aanwas van nieuwe jeugdleden de komende jaren zeer beperkt zal zijn. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het bestuur in nauw overleg met de vele vrijwilligers, helaas heef moeten besluiten om een punt achter de RKCJ te zeten.
De toneelvereniging van de RKCJ zal wel blijven bestaan.
Veel mensen uit de katholieke gemeenschap in IJsselmuiden bewaren goede herinneringen aan hun jeugdjaren bij de RKCJ. De vereniging is ontstaan in de jaren 60 en heef een lange en rijke tradite gekend. Zij heef bloeiende jaren gehad met een zeer grote betrokkenheid vanuit de katholieke gemeenschap in IJsselmuiden.
Tegenwoordig leven we echter in een andere tjd waarbij jongeren andere behoefen hebben en andere keuzes maken. Het besluit om te stoppen met de RKCJ is overigens al eind 2019 genomen en staat dus los van de huidige corona situate.
De RKCJ heef in de afgelopen 60 jaren veel steun en sponsoring mogen ontvangen van de lokale ondernemers in IJsselmuiden. Daar willen wij hen namens alle leden heel hartelijk voor bedanken. Het bestuur zal de komende periode zorgdragen voor de afwikkeling van de lopende zaken van de vereniging. Wilt u contact opnemen met de RKCJ dan kan dat via rkcj_ijsselmuiden@hotmail.com tot einde van dit jaar.