Jan Willem Schutte van ChristenUnie Kampen
Jan Willem Schutte van ChristenUnie Kampen

ChristenUnie is blij met vaststellen begroting 2022

· leestijd 1 minuut Ingezonden Ingezonden

Donderdag 11 november heeft de gemeenteraad van Kampen unaniem de begroting 2022 vastgesteld.

Jan Willem Schutte van de ChristenUnie: “Ondanks de grote bezuinigingsoperatie 2 jaar geleden in 2019 en Covid-19 pandemie is er deze raadsperiode veel gerealiseerd in Kampen. Kampen is mooier en beter geworden. Het coalitieprogramma is bijna in het geheel uitgevoerd en dat is een enorme prestatie. We willen daarvoor de collega raadsfracties, het college en organisatie bedanken voor hun inzet en samenwerking. We geven een gemeente door aan de nieuwe gemeenteraad in 2022, met een financieel duurzaam sluitende begroting waarin nog ruimte is voor nieuwe beleidsvoornemens van bijna een miljoen Euro. Dit is belangrijk want er zijn nog een aantal grote onderwerpen waar de gemeente mee aan de slag moet zoals het verder uitwerken en uitvoeren van de energietransitie, opstellen en uitwerken van de visie voor de binnenstad en Schans Buitenwacht, om er maar een paar te noemen”.

Beloofd is beloofd.

Bij de bezuinigingen in 2019 moest de gemeenteraad een besluit nemen over de verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen. Dit was voor de ChristenUnie een lastig besluit. Het verhogen van de belastingen mag geen doel op zich zijn maar een uiterst middel wanneer er aan de uitgavenkant geen mogelijkheden meer zijn om de begroting sluitend te krijgen. Belastingverhoging is dan nog het enige instrument om de begroting duurzaam sluitend te krijgen. De ChristenUnie heeft in 2019 aangegeven wanneer de begroting weer ruimte heeft, deze maatregel terug te draaien. Nu bij de vaststelling van de begroting 2022 is er de mogelijkheid om dit te herstellen.

De ChristenUnie heeft samen met VVD, SGP, GBK en CDA een amendement ingediend om de ‘OZB niet-woningen met 8% boven-trendmatig te verhogen’, terug te draaien. Dit is een hart onder de riem voor de ondernemers in Kampen die het vaak door Covid-19 toch al lastig genoeg hebben gehad. Ook de wijk- en buurthuizen die ook onder deze maatregel vallen zijn daardoor goedkoper uit. Dit amendement is met een ruime meerderheid aangenomen.