Afbeelding
Stefan Lanjouw

Openluchtdienst in stadspark 'De Wijde Blick'

Kerk

KAMPEN - De gezamenlijke openluchtdienst van de Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente en het Leger des Heils begint inmiddels een traditie te worden. Dit jaar zal op zondagmiddag 30 juni om 16:00 uur voor de achtste maal een openluchtdienst in stadspark 'De Wijde Blik’ gehouden worden die voor iedereen toegankelijk is. Het thema van dit jaar luidt: 'Helemaal nieuw: Jij 2.0.

De dienst staat onder leiding van de drie voorgangers van de gemeenten, respectievelijk dominee Sjoerd van der Velde, dominee Gijs de Bree en kapitein Eric Kamperman. Voor Kamperman is deze openluchtdienst de eerste keer. Sinds juni vorig jaar is hij aangesteld als korpsofficier van het Leger des Heils in Kampen. "Ze zeggen weleens dat het Leger des Heils op straat is geboren. Openluchtdiensten zitten als het ware in ons DNA. Ik zie er dan ook naar uit om samen met deze twee fijne collega’s te getuigen van het feit dat Gods genade en liefde een mensenleven echt veranderen kan. Dat is ook mijn eigen persoonlijke ervaring.”

Voor Gijs de Bree is dit juist de laatste openluchtdienst. "Na tien jaar voorganger geweest te mogen zijn van de Baptistengemeente hier in Kampen zal ik vanaf september voorganger zijn van de Baptistengemeente Arnhem-Zuid. Samen met mijn vrouw ervaar ik het als een roeping en uitdaging om het Evangelie van Jezus te verkondigen in zo’n grote seculiere stad. We laten Kampen met pijn in ons hart los. Maar ik kijk met veel plezier terug op de voorgaande openluchtdiensten. Het is een voorrecht geweest om samen in het park te mogen zingen en spreken over Jezus Christus die zich uit liefde voor deze wereld gegeven heeft. Van Hem houden we en willen we getuigen.”

Van de Velde zegt over het thema van de openluchtdienst: "Het klinkt wellicht wat cryptisch (Helemaal nieuw. Jij 2.0) maar voor mij is de kern dat ieder mens kostbaar is. Met al onze gaven en talenten, maar ook met onze minder mooie kanten. Soms gaat leven anders dan verwacht, maken we misschien verkeerde beslissingen. Maar ook dan is er een nieuwe kans.”

De Bree vult aan: “Het drukt voor mij uit wat er gebeurt als je Jezus leert kennen. Je oude leven, met alle fouten en misstappen mag je achter je laten. En dan kun je niet alleen opnieuw en met een schone lei beginnen, maar dan ben je een nieuw mens. Wie zou dat nu niet willen? Een nieuwe, betere en mooiere versie van jezelf? Bij Jezus Christus is dat mogelijk!”

Van der Velde: "Ik vind het geweldig dat we dit jaar alweer voor de 8e keer gezamenlijk de blijvende boodschap van genade en toekomst in Jezus Christus mogen delen. Een boodschap die nog steeds relevant is; juist ook in deze tijd.”
Kamperman hoopt dat veel inwoners van Kampen de openluchtdienst bij zullen wonen. "Het is voor jong en oud!”
Bij ongunstige weersomstandigheden vindt de dienst overigens plaats in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Bovennieuwstraat 114. Meer informatie is verkrijgbaar via tel.nr. 038-3332717.