Provinciehuis Zwolle
Provinciehuis Zwolle foto Fred Sollie

Initiatiefnemers centraal in nieuw beleid voor Sociale Kwaliteit

Nieuws

REGIO - Onder het motto ‘Wij blijven plannen uit de samenleving faciliteren & verankeren’ heeft Overijssel het beleid Sociale Kwaliteit voor de komende vier jaar vastgesteld. Uitgangspunt is dat ideeën en plannen uit de samenleving actief worden ondersteund, waarbij de initiatiefnemer zelf centraal staat.

Gedeputeerde Roy de Witte: “Het gaat erom dat wij plannen uit de samenleving blijven faciliteren. Juist in deze tijd is dat extra belangrijk. Zodat iedereen op zijn eigen wijze kan bijdragen. Dat we bereid zijn ons over verschillen heen te zetten door net die extra stap te zetten. Én door oog te hebben voor wat mensen met elkaar bindt, zoals cultuur, sport en beweging en taal. Dus: kom maar op met die nieuwe plannen!”

Overijssel is de provincie van het noaberschap. Iedereen telt mee én doet mee. Daarom zet de provincie in op voorzieningen, diensten, maatschappelijke initiatieven en vrijwilligers die dit ondersteunen. Het is de ambitie dat inwoners van Overijssel een leven lang gezond en vitaal kunnen zijn. “Overijssel is een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Het bruist hier van de initiatieven en prachtige ideeën. Als provincie willen we mensen en organisaties samenbrengen. Doe het niet alleen maar doe het samen! Want: alleen ga je sneller, samen kom je verder”, aldus gedeputeerde De Witte.

Interactief proces

In het nieuwe beleid is extra aandacht voor verduurzaming van projecten en aansluiting op het gemeentelijke beleid. Het nieuwe beleid Sociale Kwaliteit is tot stand gekomen na een interactief proces met inwoners, initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Dit gebeurde door middel van ronde tafelgesprekken, thematafels, werkbezoeken en door nauw overleg met gemeenten.

Fred Sollie