Opbrengst Oud Papier : Inzameling Ommelandsingel

Partnerbijdrages

KAMPEN – Veel Kampenaren storten hun oud-papier maandelijks in de container die op de laatste Maandag en Dinsdag van de maand aan de Ommelandsingel wordt geplaatst en waar de opbrengst gebruikt wordt voor goede doelen. Afgelopen jaar was de opbrengst plm. € 4000.- welk bedrag is verdeeld over de volgende goede doelen/projecten.

Leger des Heils Kampen, Voedselbank Kampen, Stichting Kampen Hongarije/Roemenië, Evangelische Hogeschool te Amersfoort, Kinderopvang project in India, Hulp aan project o.a. in Mozambique en in Moldavië, Youth for Christ te Kampen, Weeskinderen in Zimbabwe, St Charité, Project Kerk en Israël en tot slot het Wijkfonds van het Open Hof / Westerkerk en de Schalmei

Informatie: g.jansma1@kpnplanet.nl of 3317396. Publicatie data: maandelijks in de Brug