Afbeelding
Aangeleverd

Blind leren typen is goed voor de taal

Partnerbijdrages

Door een goede typecursus leren basisschoolkinderen niet alleen met tien vingers blind de juiste toetsen in te drukken. Ze ontwikkelen ook betere spel- en opstelvaardigheden op de computer.

Nijmeegse onderwijskundigen hebben dit onderzocht en komen tot deze conclusie. Het enthousiaste team van BA&T opleidingscentrum verzorgt op zo’n negentig scholen in West Overijssel, Zuid Drenthe en Noord/Oost Veluwe typecursussen op basisscholen, waar de cursist op een goede manier ‘blind’ en snel leert typen en er wordt gelet op een goede zithouding. Dit alles wordt aangeleerd met het in eigen beheer ontwikkelde internetpakket Typewriter. Dus geen huiswerk printen, mailen of zelf nakijken. Alle oefeningen worden gemaakt in dit pakket. Tijdens het oefenen thuis wordt de cursist via het typeprogramma gemotiveerd en ontvangt die berichtjes over het gemaakte huiswerk. Dit zelfde bericht ontvangt de ouder in de e-mail. Leerlingen zijn enthousiast over Typewriter, het slagingspercentage vorig cursusjaar: ruim 99 procent.

Zie voor meer informatie www.ba-t.nl en www.typewriteronline.nl.