Afbeelding
Aangeleverd

Waarom en wanneer een bedrijfsarts inschakelen?

Partnerbijdrages

Als werkgever bent u verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij ziekteverzuim. Enkel een bedrijfsarts kan namelijk onderzoeken of een werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is. Welke taken verricht een bedrijfsarts echter nog meer? In dit artikel leest u waarom een bedrijfsarts inschakelen belangrijk is en hoe dit werkt. 

Welke taken heeft een bedrijfsarts?

Als een medewerker langdurig ziek is, beoordeelt de bedrijfsarts of en hoe de werknemer kan terugkeren op de werkvloer. Daarnaast adviseert de medisch specialist hoe u het ziekteverzuim binnen uw bedrijf kan verminderen. Andere taken die een bedrijfsarts uitoefent zijn het doen van aanstellingskeuringen en het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken. De bedrijfsarts is onafhankelijk en onpartijdig tussen zowel u als uw werknemer en deelt vanwege de geheimhoudingsplicht nooit privé- of medische gegevens van cliënten. 

Wanneer een bedrijfsarts verplicht inschakelen?

Op het moment dat een medewerker zich ziek heeft gemeld, geeft u dit in de eerste week direct door aan de arbodienst, welke het formeel aan de bedrijfsarts doorgeeft. Vervolgens gaat de arbodienst in actie volgens het protocol dat u samen met hen hebt afgesproken. In sommige gevallen betekent dit een telefonische afspraak op de eerste dag, terwijl in andere gevallen het twee weken stil blijft. Zodra het verzuim echter langer duurt, schakelt u de bedrijfsarts in. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter dient op zijn laatst in de zesde week van het verzuim een probleemanalyse te worden opgesteld. In deze probleemanalyse beschrijft de bedrijfsarts, na een gesprek met de zieke werknemer, wat de verwachtingen rondom re-integratie zijn, wat de mogelijkheden zijn op de werkvloer en welke activiteiten ondernomen kunnen worden om het herstel te bevorderen. Zo kan een medewerker soms wel een paar uur werken, maar niet een volledige werkdag. In een kantoorsituatie vormt dit doorgaans geen probleem, terwijl dit bij een ploegendienst wel tot lastige situaties kan leiden. 

Hoe kan een bedrijfsarts uw bedrijf optimaliseren?

Naast de verplichte taak van begeleiding bij ziekteverzuim kunt u echter een bedrijfsarts op tal van andere momenten inschakelen. Zo kunt u een gezondheidsonderzoek laten uitvoeren binnen uw bedrijf of advies willen over de verzuimstatistieken. Ook kan de bedrijfsarts tegenwoordig zelf een bezoek brengen aan uw organisatie en aanpassingen aan de werkplekken voorstellen. Een goede bedrijfsarts zit namelijk niet de volledige dag in zijn werkruimte, maar bezoekt met enige regelmaat de werkvloer waar zowel medewerkers als leidinggevenden aan het werk zijn.

Vind de juiste bedrijfsarts met HR Navigator

De bedrijfsarts vormt een betrouwbare schakel bij ziekteverzuim. De medisch specialist is objectief, schat de werksituatie goed in en kent uw organisatie door en door. Zoekt u een onafhankelijke bedrijfsarts voor uw organisatie? Of wilt u graag een second opinion aanvragen bij een tweede bedrijfsarts? Vergelijk met HRNavigator de beste bedrijfsartsen in uw omgeving.