Botulisme in stadspark niet schadelijk voor mensen

Partnerbijdrages

KAMPEN - De dode waterdieren uit het stadspark zijn inderdaad het slachtoffer geworden van Botulisme. Het waterschap heeft een dode eend opgestuurd naar het CIDC en deze bevestigde aanwezigheid van Botulisme type C. Deze variant is niet schadelijk voor mensen, honden of katten.Alleen watervogels en vissen kunnen besmet raken met Botulisme C. Desondanks adviseert Groot Salland nog wel om contact met het water in het Kamper stadspark te vermijden en er niet in te vissen. Ook honden kunnen beter niet in het water zwemmen, of het drinken.Het waterschap vond afgelopen tijd met enige regelmaat dode eenden en ganzen in het water van het stadspark in Kampen. De dieren vertoonden symptomen van botulisme. Ter bevestiging en om uit te zoeken om welk type botulisme het gaat, is een eend onderzocht. Ook plaatste het waterschap waarschuwingsborden.Het waterschap bestrijdt botulisme door vers water aan te voeren, waardoor het water blijft stromen. Ook worden zieke en dode dieren zo snel mogelijk verwijderd, waardoor het water zo schoon mogelijk blijft en uitbreiding wordt voorkomen.BotulismeBotulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode watervogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij een giftige stof af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk. Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor dieren, is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd.Dode dieren in het water kunnen een besmettingsbron zijn voor botulisme. Wanneer dode dieren te lang in het water blijven liggen, kan dit gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Daarom zijn gemeenten en waterschappen alert op het signaleren van deze dieren en het verwijderen ervan. Een oplettende houding van burgers kan ook een bijdrage leveren om verspreiding van botulisme te voorkomen. Wie dode dieren aantreft kan het waterschap waarschuwen via telefoon (038) 455 72 00.