61.500 euro voor Stichting Welzijn

Partnerbijdrages

KAMPEN - Stichting Welzijn in Kampen krijgt van het college een eenmalige subsidie van 61.500 euro voor de verdere herstructurering en de inrichting van de onlangs gefuseerde organisatie.Per 1 januari zijn Cares Kampen, Stichting Jongerenwerk Kampen en Stichting Welzijn in Kampen gefuseerd. De fusie kwam tot stand in opdracht van de gemeente. De organisaties moeten op een aantal terreinen aangepast en ontwikkeld worden. Doelstelling hiervan is het opbouwen van een professionele organisatie met een doelmatige bedrijfsvoering. Om dit te realiseren heeft SWiK een subsidieverzoek ingediend.