Laatste exemplaar Kamper

Partnerbijdrages

KAMPEN - Op de eerste Kamper Ui(t) dag is het laatste exemplaar van de Kamper Almanak, door Herman Harder aan Lisa Taberima en Kris Koops uitgereikt. Nooit eerder is dit fel begeerde Cultuur Historisch Jaarboek van Kampen sneller uitgegeven. Het SNS Historisch Centrum gaf binnen twee weken zo'n 3000 exemplaren weg. Het voormalige Frans Walkate Archief doet een oproep de gelezen exemplaren weer terug te brengen. ?Wij kunnen dan veel teleurgestelde mensen, die terug komen van vakantie, nog een plezier doen. Voor de particuliere verzamelaar hebben wij nog exemplaren uit eerdere edities in voorraad. Ontbrekende nummers uit de serie vanaf 1928 worden na invulling van een bestel formulier eventueel gratis aangevuld.?De Kamper Almanak is een cultuurhistorisch jaarboek voor Kampen en de nabije omgeving. Een bron van informatie over het Kampen van vroeger en nu. De Almanak heeft in de afgelopen decennia een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Naast een belangrijk naslagwerk is zij een interessante spiegel van de tijd geworden. Jaarlijks wordt de formule onder de loep genomen en waar nodig veranderd en/of verbeterd. In 1938 nam de Nutsspaarbank (rechtsvoorganger van de SNS Bank), met Frans Walkate als directeur, de uitgave over, en vulde die aan met een katern geschiedkundige bijdragen.De SNS Bank maakt het mogelijk dat het Frans Walkate Archief jaarlijks een Kamper Almanak uit kan geven, die geïnteresseerden gratis af kunnen halen.Foto: Klaaske Dekker.