Afbeelding

Inschattingsfout bouwgronden kost 160 euro per inwoner

Partnerbijdrages

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft sinds 2005 grote hoeveelheden bouwgrond aangekocht, die uiteindelijk niet bebouwd werden. Deze inschattingsfout kost de burger naar alle waarschijnlijk zo'n 160 euro per inwoner. De gemeente heeft over de gronden al jaren een geschil met bouwconsortium De Dijken en wil dit nu afronden door een verlies van 8,3 miljoen euro te nemen. 5 Miljoen was de afgelopen jaren al gereserveerd.Vanaf 2005 heeft de gemeente gesprekken gevoerd met het consortium over de strategische verwerving van gronden in de gebieden Onderdijks II, Zwartendijk, 's-Heerenbroek en Mastenbroek. Met de oprichting van een gezamenlijke grondbank kon er meer regie verkregen worden op de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties in Kampen. Het consortium heeft vervolgens gronden aangekocht in Kampen Zuidwest en geleverd aan de gemeente.Deze gronden werden uiteindelijk echter nooit bebouwd. Volgens het college komt dat mede door de crisis op de woningmarkt en doordat andere locaties van de gemeenteraad voorrang kregen om te bebouwen. De gemeenteraad heeft in 2009 met de vaststelling van de Structuurvisie besloten om bepaalde gebieden in de gemeente aan te wijzen als woningbouwlocatie en het gebied Zwartendijk te bestemmen als reserve bouwlocatie.Getracht is vervolgens om afspraken te maken tussen gemeente en consortium om gezamenlijke grondexploitaties op te stellen voor diverse locaties. Ondanks diverse overleggen en onderhandelingen tussen genoemde partijen, heeft dit nooit geleid tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst. Met het voorstel dat nu voor ligt, worden er afspraken gemaakt om de geschillen uit het verleden weg te nemen en worden er nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking voor de toekomst.Het voorstel komt volgens het college in hoofdlijnen neer op een evenwichtige verdeling van de grondinvesteringen die in het verleden gemaakt zijn. Voor de gemeente leidt dit tot een negatief resultaat van 8,3 miljoen euro. Er is daarvoor de afgelopen twee jaar al een voorziening getroffen van 5,1 miljoen euro. Er resteert nu nog een bedrag van 3,2 miljoen waarvoor een voorziening getroffen moet worden. Dit wordt meegenomen in het proces van het opstellen van de jaarrekening 2013.De gemeenteraad beslist op 30 januari of ze met dit voorstel kan instemmen.