CDA wil informatiebijeenkomst vliegveld Lelystad

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - De CDA-fractie in Kampen maakt zich nog steeds zorgen over de uitbreiding van vliegveld Lelystad, met name de geluidsbelasting. Afgelopen zomer riep het CDA op tot het indienen van zogenaamde zienswijzen. Daar is gehoor aan gegeven; de meeste zienswijzen (zo'n 53) komen uit Kampen en IJsselmuiden! De toezegging dat rustig in de tuin gezeten kan worden met een kop koffie (zonder vliegtuiglawaai) is echter nog niet gegeven. De Kamper CDA-fractie had eerder het college gevraagd om haar invloed aan te wenden om de (geluids) overlast van veel meer vliegtuigen op Lelystad te verminderen. Daarnaast heeft het CDA burgers opgeroepen zienswijzen in te dienen.Is het CDA dan tegen de uitbreiding? Steffen Hofstra namens de CDA-fractie hierover: ?Nee, het kan zelfs kansen bieden voor de regio en werkgelegenheid! Maar we zijn wel tegen een te grote overlast voor onze burgers op de grond. In de zomerperiode gezellig in de tuin een praatje maken en koffie drinken moet ook dan mogelijk zijn. Het gesprek moet niet gestaakt hoeven worden, zoals bij Schiphol vaak het geval is, omdat er een vliegtuig laag overkomt?.GeluidsbelastingHet rapport ?Nota van Antwoord op zienswijzen en adviezen Lelystad Airport' schrijft hierover: ?Een enkeling heeft gevraagd om middels een experiment bewoners te laten ervaren wat de geluidsbelasting is.? En dan gaat de Nota verder: ?Het Rijk ziet geen mogelijkheid om door middel van een experiment bewoners te laten ervaren wat de geluidsbelasting is. De regelgeving biedt hiervoor geen mogelijkheden. Bewoners zouden eventueel zich zelf kunnen oriënteren op de situatie bij andere luchthavens in Nederland.? ?Een dagje Schiphol om te ervaren wat vliegtuigherrie is?? De CDA-fractie vindt het teleurstellend dat er geen afzonderlijke informatiebijeenkomst wordt gehouden voor Kampen en omgeving. Maandag 13 januari is er een informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden uit Gelderland en Overijssel in Nunspeet. Hofstra: ?De meeste zienswijzen komen uit onze gemeente, het leeft hier! Wat ons betreft dus reden genoeg voor het ministerie ook een informatiebijeenkomst hier te organiseren!' Een toezegging van de onderzoekscommissie, bij monde van haar voorzitter Hans Alders, is al gedaan, maar niet in het rapport opgenomen.?In 2009 heeft Lelystad Airport een nieuwe aanwijzing gekregen van de toenmalig Ministers van Verkeer & Waterstaat en VROM. De Raad van State heeft in december 2011 dit aanwijzingsbesluit vernietigd en bepaald dat de luchthaven mag blijven opereren onder de mogelijkheden van de laatst gegeven aanwijzing uit 2001.