Weever pakt de handschoen op voor MFD Zalk

Partnerbijdrages

KAMPEN - Fractievoorzitter Bert Weever van VVD Kampen stelt kostenloos machines beschikbaar van zijn sloopbedrijf ter voorbereidende werkzaamheden bij de realisatie van het Multifunctioneel Dorpshuis Zalk (MFD). Tijdens een vergadering van de commissie Bestuur en Middelen pakte hij meteen ?de handschoen' op toen de commissieleden werden geprikkeld de handen uit de mouwen te steken. De werkgroep MFD had bij wijze van ludieke actie een pakketje met werkhandschoenen meegenomen. De geste werd in dank aanvaard door de werkgroep die in de aanloop naar de komende raadsvergadering al mocht bespeuren dat er een breed draagvlak bestaat voor een gemeentelijke bijdrage van 660.000 euro op een totaalplaatje dat is begroot op circa 1,5 miljoen. Die bijdrage is 116.000 minder dan de 776.000 euro waar de werkgroep om had gevraagd, echter de gemeente heeft al voorbereidende kosten gemaakt die van die 116.000 kunnen worden afgetrokken. Bovendien wordt verwacht dat de ?accommodatie Hoge Brink' meer gaat opleveren dan de 250.000 euro die al is gegarandeerd. Een meeropbrengst komt ten bate van het MFD. Ondanks de brede steun leven er nog wel tal van vragen onder de raadsleden die mogelijk nog leiden tot amendementen. De geroemde daadkracht en inzet van de Zalker bevolking betekent niet dat je geen prikkel kunt geven om de inzet (vrijwilligerswerk en geld inzamelen) op de langere termijn te stimuleren. Weever vraagt zich af of je daarom niet het budget gefaseerd kunt geven in plaats van in een keer. Ook wees hij er, gelet op zijn ervaring binnen het werkveld, op dat niet elke aannemer standaard een polis heeft die bedrijfsongevallen met vrijwilligers dekt. Dat roept de vraag op wie dat moet regelen. In elk geval niet de gemeente vindt wethouder Pieter Treep. ?De werkgroep MFD is opdrachtgever, de aannemer voert uit en de gemeente verstrekt subsidie.? Weever vindt dat te makkelijk geredeneerd. Volgens hem heeft de gemeente wel degelijk een zorgplicht om de mensen op realistische risico's te wijzen. Treep reageerde door te zeggen dat dit punt dan bij dezen is benoemd en dat de aanwezige leden van de werkgroep wijs en zelfredzaam genoeg zijn. De voorbereidende werkzaamheden met machines van Weever betreffen sloopwerk en het uitgraven van een bouwput en ruimte voor riolering.