Afbeelding
Foto: Aangeleverd.

Lokale ondernemers en Omtzigt-sympathisanten hoog op de lijst van nieuwe partij Alliantie

· leestijd 2 minuten Partnerbijdrages

(door Alex de Jong @ Attest Communicatie)
Ze willen het vertrouwen in de Nederlandse politiek herstellen en vanuit het ‘echte democratische proces’ politiek bedrijven. Voor ons, de Nederlandse burger, omdat die nu bij alle beslissingen teveel wordt vergeten. Want het moet anders in de Nederlandse politiek. Te beginnen met de Statenverkiezingen medio maart. Dan staat Alliantie in Overijssel op kieslijst 18, met in de top vijf van de te kiezen volksvertegenwoordigers, drie ondernemers. 

‘We willen vanuit ‘inhoud’ plannen maken en beslissingen nemen’, stellen René Breman (plek 5, Genemuiden) en Bart-Jan Gardebroek (plek 3, Kampen). ‘Want de huidige politiek verschuilt zich al veel te lang achter ‘rekenmodellen’, ‘EU-mandaten’ en ‘het moet nu eenmaal van de rechter’ om zo hun ondemocratische besluiten te rechtvaardigen.’

‘Burgerbeweging’
‘In 2022 is De Nieuwe Denktank opgericht, een landelijke organisatie met mensen die door inhoud worden gedreven en die vanuit deze inhoudelijke kennis een mening hebben over waar het met ons land naartoe moet’, begint Bart-Jan Gardebroek. ‘Dan hebben we het over actuele thema’s, waar ze ook boeken over hebben geschreven. Zoals onze lijsttrekker, Marinus den Hartogh, die een boek schreef over stikstof.’ De denktank is ontstaan vanuit ‘onvrede over hoe de huidige zogenaamde middenpartijen ons land besturen’, zo vertellen ze. ‘De denktank komt vanuit het politieke midden met andere en betere oplossingen dan de huidige politiek.’

Alliantie doet mee aan drie provinciale verkiezingen, in Noord-Brabant, Drenthe en Overijssel. René en Bart-Jan noemen het ‘een burgerbeweging’. ‘Wij kunnen ons niet langer neerleggen bij voortdurend verkeerde besluiten van de huidige politici’, zo stellen ze. ‘Aan veel van hun besluiten ligt geen democratisch proces ten grondslag. Zo heeft het huidige stikstofbeleid in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan, maar toch wordt het ons opgedrongen. Dat kan niet!’

Huidige politiek: zwak bestuur
‘Wij vinden dat zwak bestuur’, gaat Bart-Jan verder. ‘De EU is geen vaag, abstract monster. De EU, dat zijn wij zelf. Wij hebben daar zelf een stem in.’ Ook het excuus ‘het moet van de rechter’, vindt hij een ‘enorm zwak excuus’; een kapstok voor ondemocratisch en zwak beleid. ‘De politiek is de wetgevende macht. Die is verantwoordelijk voor beleid, beleidskeuzes en voor wet- en regelgeving.’ En dat iets moet van ‘een rekenmodel’, vindt hij al helemaal een ‘gotspe’. ‘Je kunt toch niet vanuit een rekenmodel een heel land op slot zetten, en ondernemers zo in de knel laten zitten? Besluiten en beslissingen moeten weer worden genomen op basis van een langetermijnvisie. Democratisch. En we weten: daar is onze huidige minister-president niet zo van.’

Als voorbeeld van hoe politici zouden moeten opereren, noemen de twee Pieter Omtzigt. Of Pieter zich bij Alliantie aansluit? Bart-Jan: ‘Dat zul je hem zelf moeten vragen. Maar voor de duidelijkheid, hij is op dit moment geen kandidaat of bestuurslid van Alliantie…’
Duidelijk is dat het wat Alliantie betreft afgelopen moet zijn met de ‘pluche baantjescarrousel’, en ook voor carrièrepolitici die van toeten noch blazen weten, hebben ze weinig goeds over. In de politiek moeten weer mensen komen met kennis van zaken; mensen die weten waarover ze besluiten nemen. ‘De politici binnen Alliantie willen serieus meedenken en meepraten over onderwerpen waar zij ook daadwerkelijk verstand van hebben. Ze doen dit vanuit passie en liefde voor ons land, voor onze mensen, die op democratische wijze (weer) moeten kunnen meebeslissen’, klinkt het. ‘Waarbij rechtvaardigheid, bestaanszekerheid, én een betrouwbare overheid de uitgangspunten zijn. Kortom: zoals ook Pieter Omtzigt politiek bedrijft. Hij laat zien dat het wel kan. Voor ons persoonlijk is hij een  voorbeeld, en - qua inhoud en kernwaarden - ook onze drive.’

Bart-Jan Gardebroek (34) is directeur-eigenaar van BJG Groep en tevens een van de initiatiefnemers van het in Kampen veelbesproken Paviljoen Hanzezicht. René Breman (35) is een van de drie directeuren binnen de Breman Installatiegroep.  Lees meer op www.brugnieuws.nl.

Nick de Vries