Afbeelding

Prodeon verliest rechtszaken over windpark N-50

Partnerbijdrages

DEN HJAAG ? De gemeente Kampen en de provincie waren niet verplicht om mee te werken aan de vestiging van een klein windmolenpark met vijf turbines langs de N-50 bij knooppunt Hattemerbroek. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De Zwolse energieproducent Prodeon meende dat beide overheden ten onrechte weigerden mee te werken aan zijn windpark, omdat diverse regelingen in dit geval juist dwongen om het windpark toe te laten.De gemeente weigerde vorig jaar voor het windpark een aanpassing te maken van het geldende bestemmingsplan. Vervolgens vroeg Prodeon de provincie om te doen wat de gemeente niet wilde doen. Maar de provincie weigerde ook.Volgens Prodeon verplicht de Elektriciteitswet de gemeente om het windpark toe te laten. En als de gemeente het niet wil, dan kan de provincie met een inpassingsplan het windpark alsnog mogelijk maken. Bovendien ligt de gewenste locatie in een zogenoemd ?kansrijk' gebied volgens provinciaal beleid.De Raad oordeelt dat de gemeente helemaal niet op grond van de Elektriciteitswet verplicht is om mee te werken. En ook de provincie is dat niet verplicht. Ook ligt de locatie niet in een ?kansrijk' gebied, maar in een gebied waar mogelijk windenergie kan worden opgewekt, als de windmolens het landschap niet aantasten. Volgens de provincie is dat daar wel een probleem.Volgens gemeentelijk beleid is het gebied Haatlandhaven-Zuiderzeehaven een plek waar de voorkeur naar uit gaat. Pas daarna komen andere locaties voor windmolens in beeld.