?Los collegeakkoord' is zowel kracht als zwakte

Partnerbijdrages

(door Christiaan Schutte)KAMPEN - Het collegeakkoord 2014 - 2018 oogst zowel lof als kritiek van de gemeenteraad. Waardering is er voor de uitnodiging aan de raad om vaker met initiatieven te komen. Alsook het ?losse programma' dat die ruimte mogelijk maakt.Volgens menig partij is het feit dat er veel minder onderwerpen zijn vastgelegd dan bij het vorige akkoord meteen ook de achilleshiel. De een nam daarbij het woord ?vaag' in de mond, de ander sprak over een akkoord waarbij het op veel plekken blijft bij ?vriendelijke voornemens', dus zonder echt concreet te worden.Dat laatste is de opvatting van GroenLinks. Fractievoorzitter Nieke Jansen sprak van ?schuimgebak'. Zoet in de mond, wat allicht nodig was om de coalitiegenoten tot elkaar te brengen, maar ook met gaten erin. Opvallend is dat GroenLinks aangeeft met name op gebied van duurzaamheid een duidelijke visie en ambitie te missen. Informateur Janco Cnossen noemde bij de presentatie van het akkoord uitgerekend een integrale aanpak van duurzaamheid als voorbeeld waaruit zou blijken dat ook de stem van de oppositie doorklinkt in het stuk. Co2Jansen vindt dat geen gelukkig voorbeeld. Illustratief in dit opzicht vindt Jansen de aanpak van CO2-uitstoot - of liever het gebrek daaraan - en het thema intensieve veehouderij. Over dat laatste zegt Jansen: ?Dat is nu grijs gebied. Bij de SP krijg ik de indruk dat zij alleen ruimte wil bieden aan wormenkwekerijen en de VVD wekt de indruk intensieve veehouderij prima te vinden.? Op de vraag of dit akkoord dan een valse start is, antwoordde Jansen: ?Nee, dat gaat mij veel te ver.? De politica denkt dat er veel ruimte is voor college en de raad om elkaar te vinden. ?Wij hebben denk ik als eerste er op gehamerd om wat te doen aan de verhouding 18 -13?, zegt Jansen, doelend op het feit dat bij veel besluiten de coalitie ? en oppositiepartijen tegenover elkaar stonden. ?Wat mij betreft hadden ChristenUnie, CDA en VVD zonder de PvdA als minderheidscoalitie verder gekund. Zij zijn op elkaar ingespeeld en hadden dan per voorstel steun kunnen zoeken bij oppositiepartijen.?WaarderingFractievoorzitter Richard Boddeus van de SP sprak over een akkoord waar de gemeente jaren mee vooruit kan. Pascal Jacobs van D66 kan zeker ook waardering opbrengen voor het document maar had nog een paar puntjes van aandacht. Een ervan is de rol van de raad zelf. ?Meer initiatief nemen brengt ook een zeker afbreukrisico met zich mee?, benadrukte Jacobs, die het goed vindt om dat te beseffen. Eibert Spaan van de SGP wil niet ?nu al kritisch zijn', al is het akkoord in zijn ogen op meer dan een punt vaag. Manfred Haveman van de PvdA ging een stap verder. Volgens hem grossiert het akkoord in algemeenheden. ?Het had in elke gemeente geschreven kunnen zijn.?